För några månader sedan presenterades Tongyi Qianwen, en utmanare till Chat GPT och Bard från den kinesiska teknikjätten Alibaba.

Nu ska Tongyi Qianwen försöka bli bättre än sina konkurrenter, detta tack vare de nya språkmodellerna Qwen-7B och Qwen-7B-Chat som har sju miljarder parametrar vardera.

Enligt nyhetsbyrån Reuters använder de nya språkmodellerna sig av öppen källkod, vilket gör att företag och organisationer relativt enkelt kan anpassa dem efter sina egna behov.

I sammanhanget kan nämnas att Metas språkmodell Llama 2 som presenterades för några veckor sedan också släppts som öppen källkod, så med andra ord finns det alternativ för er som vill undvika mjukvara från Kina.