Den brittiska regeringen har publicerat National Risk Register (NRR) 2023, ett dokument som listar diverse hot mot den nationella säkerheten.

Nytt för den här gången är att artificiell intelligens listas som ett potentiellt hot, detta då tekniken kan användas av hackare för att slå ut kritisk infrastruktur.

Dokumentet lyfter även fram riskerna med att AI används för att sprida desinformation och skapa finansiell oro, rapporterar CSO Online.

I sammanhanget kan nämnas att klassificeringen för cyberattacker skärps, något som innebär att de inte längre anses ha en ”begränsad effekt” på den nationella säkerheten.