Videokonferenstjänsten Zoom slog igenom med buller och bång under covidpandemin och blev snabbt ett ledande verktyg när anställda och företag tvingades till hemarbete. Och företagets värdering sköt i höjden.

Men när pandemin klingade av sjönk också Zooms värdering, samtidigt som konkurrenter med Microsofts Teams i spetsen tog mark på området. Och nu kommer nästa tecken på att ”Zoom-eran” är över: företaget vill nu att de anställda kommer tillbaka till kontoren, rapporterar Business Insider.

Närmare bestämt vill företaget att anställda som bor inom 8 mil från ett kontor kommer in till jobbet minst två dagar i veckan.

”Vi tror att en strukturerad hybridstrategi – vilket innebär att anställda som bor nära ett kontor måste vara på plats två dagar i veckan för att interagera med sina team – är mest effektiv för Zoom”, säger en talesperson till Business Insider i ett uttalande. ”Som företag är vi i en bättre position att använda vår egen teknik, fortsätta att förnya oss och stödja våra globala kunder.”

Zoom har 8 400 anställda och i början av 2022 var det bara 2 procent av dem som arbetade på plats. I februari i år aviserade företaget nedskärningar som innebar att 15 procent av personalstyrkan, eller 1 300 personer, fick lämna.