Distansarbetet, som tidigare hyllades som det nya paradigmet för produktivitet och medarbetarnöjdhet, tappar fart i takt med att allt fler organisationer och till och med regeringar kräver att de anställda återvänder till kontoret – åtminstone på deltid.

– Under de senaste 12 månaderna har antalet anställda som arbetar på ett hybridbaserat sätt stadigt ökat, medan antalet anställda som bara arbetar hemma eller bara på kontoret har minskat, säger Tori Paulman, forskningsanalytiker på Gartner.

– Hybridarbete är på väg in i desillusionens dal för alla.

Gartner delar upp nya produkter och branschtrender i ”hajpcykler” som innebär sig att de flesta innovationer, tjänster och discipliner kommer att utvecklas genom ett mönster av hajp, adoption, desillusion och så småningom produktivitet.

”Desillusionens dal” representerar en tid då den ursprungliga entusiasmen över det potentiella värdet av en produkt eller affärsmetod stöter på problem med resultatet, vilket leder till missade förväntningar. För hybrid- och distansarbete har den pågående polariseringen av åsikter om var arbete bäst utförs och osäker avkastning på investeringar i företagsområdet tvingat hybridarbete att sjunka ner i dalen, enligt Gartner.

Hype cycle distansarbete
Foto: Gartner

– De flesta arbetssätt för hybridarbete implementerades i all hast 2020/2021, och teknik- och ledningsstrategier från platsbaserade arbetssätt fungerar inte bra i en hybridvärld, säger Paulman.

– Överlappande och fragmentariska tillvägagångssätt begränsar effektiviteten hos de ledarskapsstrategier och teknikkategorier som kommer att bidra till att göra hybridarbetet framgångsrikt. Den röra vi befinner oss i just nu är logisk om vi förstår hur hajp fungerar.

Även om distans- och hybridarbete är på modet just nu betyder det inte att de kommer att förbli det. Vissa tidiga användare kommer så småningom att övervinna de inledande hindren och börja se fördelarna med innovation och bästa praxis utvecklas.

Fram till dess fortsätter dekreten om att återgå till kontoret att rulla ut.

Senast uppmanade USA:s president Joe Biden sina regeringsmedlemmar att få tillbaka federala anställda till kontoret oftare från och med i höst, enligt ett e-postmeddelande från Vita huset.

– Det är i linje med vad vi ser i de flesta branscher och regioner, säger Paulman.

En rad högprofilerade företag har också justerat sina policyer för distans- eller hybridarbete. Ironiskt nog var den senaste att göra det videokonferensleverantören Zoom, som just uppdaterade sin policy för hybridarbete till att kräva att alla anställda inom 13 mil från ett kontor ska pendla in minst två gånger i veckan.

Tidigare i år uppdaterade Google sin policy för hybridarbete och krävde att de flesta anställda skulle vara på kontoret minst tre dagar i veckan. Och medierapportering gör gällande att Facebook-ägaren Meta i juni uppdaterade sin policy för hybridarbete, i likhet med Googles.

Globalt har företagen gått från ad hoc-hybridarbete, där medarbetarna själva kunde välja vilka dagar de ville vara på kontoret, till strukturerade scheman. I genomsnitt måste anställda vara på kontoret 2,6 dagar per vecka, enligt företaget Robin Powered, en leverantör av programvara som gör det möjligt för anställda att boka tid på kontoret.

– De flesta kommer att säga att fredagar är döda om du inte har någon direkt, kundinriktad roll som kräver att du är på plats fem dagar i veckan, säger Micah Remley, vd för Robin Powered, i en intervju.

– Fem dagar i veckan på kontoret är ute. Den nya heltiden på kontoret är fyra dagar på kontoret.

Studier har visat att de flesta chefer anser att distansarbete skadar medarbetarnas produktivitet. En undersökning som Microsoft genomförde tidigare i år bland 20 000 personer i 11 länder visade att 85 procent av företagsledarna anser att övergången till hybridarbete har gjort det svårare för dem att lita på att medarbetarna är produktiva.

Dessutom påverkar hybridarbetet även fastighetsmarknaden negativt, eftersom färre företag förnyar sina hyresavtal eller köper kontorsfastigheter.

I slutändan går dekret inte hem hos arbetstagarna, särskilt inte i en tid när det aldrig har varit svårare att hitta talanger.

För ett exempel på vad som händer om en regering beordrar att man ska återvända till sitt kontor, säger Paulman att USA inte behöver titta längre än till sin granne i norr. I januari 2023 utfärdade den kanadensiska regeringen ett mandat som innebar att offentliganställda skulle arbeta från kontoret två till tre dagar per vecka och att de med tiden skulle börja arbeta mer fysiskt.

Kort därefter presenterade Professional Institute of Public Service en undersökning som visade att mer än en tredjedel av de kanadensiska offentliganställda övervägde att lämna sina jobb på grund av återgångskravet. Och i maj gick 120 000 kanadensiska offentliganställda ut i en två veckor lång strejk för löner och hybridarbetsvillkor.

– Resultatet av strejken var anmärkningsvärt för mig som analytiker: ett krav på att chefer ska bedöma förfrågningar om distansarbete individuellt, inte per grupp, och tillhandahålla skriftliga svar för att hålla dem ansvariga för de beslut de fattar i varje enskilt fall, säger Paulman.

– Ur mitt perspektiv har fackligt anslutna medarbetare och kollektivavtalsrättigheter fått fortsatt flexibilitet eftersom processen för bedömning av distansarbete inte är lika skalbar som tidigare, tillägger han.