Intels planerade förvärv av Israel-baserade Tower Semiconductor för 5,4 miljarder dollar har spruckit, eftersom Kina enligt uppgift inte godkände affären i tid för att uppfylla en tidsfrist som de två företagen kommit överens om för att affären skulle kunna slutföras.

Intel säger i ett uttalande att de två företagen ömsesidigt kom överens om att avsluta affären "på grund av oförmågan att i rätt tid erhålla de myndighetsgodkännanden som krävs enligt fusionsavtalet." Företaget tilläger att det kommer att betala en överenskommen uppsägningsavgift på 353 miljoner dollar till Tower.

Den misslyckade affären kan ses som ett offer för det pågående teknikhandelskriget mellan USA och Kina. Varken Intel eller Tower pekade ut Kina som det land som höll emot. Men båda företagen har anläggningar i landet, som behåller rätten att godkänna fusioner och förvärv av företag som genererar intäkter från dotterbolag inom landets gränser, och flera medierapporter noterar att Intel har låtit förstå att myndighetsgodkännande utfärdats av myndigheter med undantag för kinesiska tillsynsmyndigheter. 

Affären, som först tillkännagavs i februari 2022, såg tidsplanen förlängas minst två gånger innan Intel bestämde sig för att lämna den.