Google låter via sin säkerhetsblogg meddela att företaget har utvecklat en ny säkerhetsnyckel som inte ens framtida kvantdatorer ska kunna knäcka.

Fido 2-nyckeln använder sig av Dilithium, en kryptografisk algoritm som tagits fram i samarbete med ETH Zürich i Schweiz.

Förhoppningen är att säkerhetsnyckeln så småningom ska bli en ny standard och kunna användas med de flesta moderna webbläsare.

De som vill testa algoritmen eller bidra till utvecklingen av säkerhetsnycklar kan ta del av Googles projekt Open SK som baseras på öppen källkod.