Svenskarna spenderar mindre pengar på e-handel, hittills i år har omsättningen minskat under samtliga månader utom juli, visar siffror från Svensk Handel. Sett över perioden januari-juli har omsättningen minskat med fyra procent.

– Det är fortsatt en väldigt utmanande marknad för e-handeln i Sverige och inget tyder på en nära vändning. E-handelsföretag som främst fokuserar på den svenska marknaden kommer sannolikt fortsatt ha det mycket tufft. Mest utmanande är det för de som säljer kapitalintensiva varor som möbler online, ett segment vars omsättning backat med hela 37 procent hittills i år, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Svensk Handel konstaterar att antalet svenskar som e-handlar ökade något under sommaren men att varje konsument handlar för ett lägre belopp. Istället verkar svenskarna söka sig mer till begagnatmarknaden, där flera marknadsplatser enligt Svensk Handel rapporterar om stark försäljning.