Chat GPT och andra generativa AI-modeller påverkar arbetsmarknaden i grunden. Men debehöver inte innebära att människor ersätts – däremot krävs att de lär sig att behärska den nya tekniken enligt en ny rapport från IBM, skriver Znet.

I rapporten lutar sig IBM mot data från två tidigare studier, en undersökning av 3 000 chefer på C-nivå i 28 länder och en annan av 21 000 arbetare i 22 länder.

Där framgår att 87 procent av cheferna förväntar sig att generativ AI snarare förstärker olika yrkesroller än ersätter dem och de uppskattar att 40 procent av deras medarbetare behöver omskolas under de närmaste tre åren. Det motsvarar 1,4 miljarder av de 3,4 miljarder människor som enligt Världsbanken ingår i den globala arbetskraften.

Tung teknisk kompetens blir heller inte längre lika prioriterat framåt eftersom de nya AI-verktygen gör att de enskilda medarbetarnas kunskap blir mindre viktig medan sådant som teamledning, förmåga att kommunicera, anpassningsförmåga i stället hamnar i topp enligt rapporten.