De flesta cio:er och it-medarbetare är fortfarande teknikälskare i grunden, och många är intresserade av nya, skimrande tekniska leksaker. De kanske offentligt predikar ”ingen teknik för teknikens skull”, men de delar ändå ofta med sig av sin fascination för de senaste teknikprylarna.

Och de är inte de enda som fascineras av teknik.

Eftersom teknik och tekniknyheter nu är både utbredda och mainstream är många utanför it-avdelningen – från erfarna styrelseledamöter till praktikanter i högskoleåldern – lika entusiastiska över den senaste tekniken.

Men allt intresse kan snabbt övergå i hajp – det vill säga den punkt där tekniken ses mer som ett universalmedel mot det som plågar oss än som det användbara verktyg det är. Det är då som förhoppningarna på tekniken blir långt större än vad den faktiskt kan leverera i dagsläget.

– Nästan all ny teknik åtföljs av en naturlig hajp och/eller rädsla, men samtidigt finns det nästan alltid en kärna av förtjänster och affärsnytta med den nya tekniken. Utmaningen är att gå från den första visionen/löftet till ett brett kommersiellt och konsumentmässigt genomslag, säger George Corbin, styrelseledamot i Edgewell Personal Care, tidigare cdo på Marriott och Mars Inc, och aktiv medlem i MIT Sloan CIO Symposium community.

Med detta i åtanke bad vi tech-ledare i olika roller och branscher att lista vilka tekniker de tycker är överhajpade och att ge en mer realistisk bild av potentialen hos var och en av dem.


1. Generativ AI

Det är kanske inte så förvånande att generativ AI toppar listan över dagens överhajpade teknik.

Ingen förnekar dess transformativa potential, men digitala ledare säger att en majoritet av människor verkar tro att generativ AI, som Gartner nyligen placerade på toppen av uppblåsta förväntningar i sin 2023 hype cycle, har fler möjligheter än vad den har – åtminstone just nu.

Ta bara några av de senaste undersökningsresultaten. En rapport från juli 2023 från tjänsteföretaget KPMG visade att 97 procent av de 200 ledande amerikanska företagsledare som tillfrågades förväntar sig att generativ AI kommer att ha en enorm inverkan på deras organisationer på kort sikt, 93 procent tror att det kommer att ge värde till deras verksamhet och 80 procent tror att det kommer att stöpa om deras bransch.

Men de flesta chefer medger också att de inte är redo att fullt ut utnyttja denna potential. En annan rapport från juli, IDC Executive Preview, sponsrad av Teradata, med titeln "The Possibilities and Realities of Generative AI", visade att 86 procent av de 900 chefer som tillfrågades anser att det behövs mer styrning för att säkerställa kvaliteten och integriteten hos generativ AI, och 66 procent uttryckte oro kring generativ AI:s risker för partiskhet och desinformation. Dessutom säger bara 30 procent att de är extremt förberedda eller till och med redo att utnyttja generativ AI i dag och bara 42 procent tror fullt ut att de kommer att ha kompetensen på plats för att implementera tekniken under de kommande 6 till 12 månaderna, bland andra problem som deras generativ AI-strategier står inför i dag.

Samtidigt kan dagens hajp distrahera företagsledare från att fullt ut förstå hur generativ AI kommer att utvecklas och hur de kan använda den kraften i framtiden.

– Förväntningarna och rädslan för effekterna av generativ AI i synnerhet, och dess relation till artificiell allmän intelligens (AGI), gör det överhajpat, säger Daryl Cromer, cto för divisionen PCs and smart devices på Lenovo.

Han tillägger att detta gör det ”lätt att vara överdrivet optimistisk om vad som kommer att hända i år och samtidigt underskatta vad som kommer att hända om tre till fem år”.

Han säger att generativ AI har ”stor potential och kommer att förändra många branscher. Men det bör noteras att digital transformation är komplex och tidskrävande; det är inte så att ett företag bara kan ta en ’svart låda’ och koppla in den i sin verksamhet och uppnå ökad effektivitet direkt. Det är mer troligt att avkastningen på investeringen får en J-kurva, eftersom företaget har kostnader för att skaffa tekniken och utgifter för molntjänster för att stödja den. Företag kan till och med stöta på motstånd från berörda intressenter, som de nu gör i fallet med film- och tv-författare och skådespelare.”

2. Kvantdatorer

Teknikjättar, nystartade företag, forskningsinstitut och till och med regeringar arbetar alla med eller investerar i kvantberäkningar.

Det finns goda skäl till allt detta intresse. Kvantdatorer använder kvantmekaniska principer för att utföra beräkningar och är därmed exponentiellt mycket snabbare och kraftfullare än dagens datorkapacitet.

Ändå är det ingen som vet exakt när denna nya typ av datorer kommer att tas i drift. Det är ännu mer osäkert när, och om, kvantdatorer kommer att bli tillgängliga för någon utanför den lilla krets av aktörer som redan är verksamma på området i dag.

– Folk kanske tror att det kommer att ersätta våra klassiska datorer men det kommer det inte att göra, åtminstone inte inom en överskådlig framtid, säger Brian Hopkins, chef för affärsområdet Emerging Tech på analysföretaget Forrester.

Hopkins tillägger:

– Du ser de här stora tillkännagivandena från IBM eller Google om kvantdatorer och folk tänker: ”Kvantdatorer är nära”. Det blir bra rubriker, men sanningen om kvantdatorns framtid är mycket mer nyanserad och företagsledare måste förstå det.

Men det håller inte tillbaka förväntningarna.

En undersökning från 2022 av 501 brittiska chefer som utfördes av konsultföretaget EY visade att 97 procent förväntar sig att kvantdatorer kommer att påverka deras sektorer i hög eller måttlig utsträckning, och 48 procent tror ”att kvantdatorer kommer att vara tillräckligt utvecklade för att spela en viktig roll i verksamheten hos de flesta företag inom deras respektive sektorer 2025”.

EY:s undersökning visar också hur oförberedda organisationerna är på att möta det som de tror ligger framför dem: Endast 33 procent uppgav att deras organisationer har börjat planera för att förbereda sig för kommersialiseringen av tekniken och endast 24 procent har inrättat eller planerar att inrätta pilotgrupper för att utforska dess potential.

– Folk är medvetna om att kvantdatorer är på väg, men jag tror att man underskattar vad som krävs för att utnyttja deras kraft, säger Seth Robinson, chef för industriforskning vid branschorganisationen CompTIA.

– Jag tror att folk tror att det bara kommer att bli ett mycket kraftfullare sätt att köra det vi redan har, men i verkligheten kommer det vi har att behöva skrivas om för att fungera med kvantteknik. Du kommer inte bara att kunna byta ut motorn. Och det kommer inte att bli en produkt för massmarknaden.

3. Metaverse – och utvidgad verklighet i allmänhet

Även om en del av entusiasmen kring ett framtida metaversum har lagt sig, menar en del att konceptet fortfarande är överhajpat.

De är skeptiska till alla påståenden om att metaverse kommer att få oss alla att leva i en ny digital värld, och de ifrågasätter om metaverse kommer att ha någon större inverkan på det dagliga livet och den dagliga verksamheten inom en snar framtid.

Detsamma gäller för extended reality (XR) – sammansmältningen av augmented reality, virtual reality och mixed reality.

– Virtuella miljöer ger kunderna en helt annan upplevelse, som i folkmun kallas för en omslutande upplevelse. Men enligt min mening är den faktiska marknadspotentialen förmodligen inte så stor som den förutspås nu, säger Richard August, managing partner för CIO Advisory Services på Tata Consultancy Services.

– Antalet användningsområden och nyttovärden är begränsade, vilket påverkar potentialen. Enheter som stöder den här tekniken, till exempel VR-headset, finns inte tillgängliga till ett skalbart och överkomligt pris. Dessutom har det förekommit flera fall av negativa hälsoeffekter – såsom trötthet, påverkan på syn och hörsel – som rapporterats vid användning av enheter som stöder dessa tekniker, vilket begränsar storskalig användning.

Hopkins på Forrester uttrycker en liknande försiktighet när det gäller teknikens spridning på kort sikt.

– Formfaktorerna i dag är inte tillräckligt lockande för att människor ska ta till sig den här nya tekniken, så införandet kommer att ta längre tid än vad folk kanske tror, säger han.

Hopkins säger att analytikerna ändå ser områden där tekniken har tagit fart. Utvidgad verklighet är användbart inom HR för att utbilda anställda, och det ger värde i industriella användningsfall där en digital överbyggnad kan guida arbetare genom komplexa scenarier.

– Men det är en ganska liten del av den totala möjligheten, tillägger han.

4. Web3: Blockkedjor, NFT:er och kryptovalutor

I likhet med sina åsikter om den omslutande webben säger tech-ledare att Web3 och dess komponenter – blockkedjor, NFT:er och kryptovalutor …– inte riktigt har infriat alla sina löften.

– De behöver fortfarande mogna innan vi investerar i dessa saker", säger Rebecca Fox, Group CIO för NCC Group, ett it-säkerhetsföretag med huvudkontor i Storbritannien.

Andra har gjort liknande iakttagelser.

Corbin, till exempel, säger att blockkedjan har ”enorm affärspotential inom smarta kontrakt – transparens i leveranskedjan, sjukvård, finans, valuta, konstverk, media, bedrägeribekämpning, immaterialrättsligt skydd, begränsning av deep fakes – men det går långsamt att implementera”.

Han påpekar att det inte är så svårgenomträngligt som man först trodde, och att det är svårt att skala upp. Samtidigt innebär dess decentraliserade natur i kombination med bristen på reglering att blockkedjekontrakt ännu inte är juridiskt erkända i de flesta länder.

Digitala experter nämner också problem med andra Web3-tekniker och noterar att de flesta företag inte kan komma på vad de ska göra med kryptovalutor, till exempel, eftersom de kämpar med hur de ska redovisa dem och hur de ska rapportera dem ut på marknaden.

Dessutom är många människor fortfarande skeptiska till kryptovalutor och NFT – särskilt efter det senaste årets rubriker om kryptobörsproblem och NFT-devalveringar.

Rådgivare säger att cio: er därför bör vara uppmärksamma på hajpen men ändå hålla ett vakande öga på utvecklingen av dessa tekniker.

– Även om det är i ett tidigt skede ser vi en stark drivkraft bakom skiftet från Web2 till Web3 - och nu Web4 – som utan tvekan kommer att förändra hur företag fungerar, och hur vi äger och handlar med egendom. Det är mycket lovande för den filosofiska betydelsen av egendom, ägande och självkontroll av din identitet i den bredare digitala världen i stort, säger Jeff Wong, EY:s globala innovationschef.

Han tillägger:

– I det här skedet är Web3/4 en idé som skapar fler frågor än svar, men vi tycker att frågorna är värda att fundera över.