Den intensiva diskussionen om AI blev allt starkare i nätverksleverantörernas finansiella rapporter det här kvartalet, även om AI inte har haft någon betydande inverkan på de flesta leverantörernas finansiella resultat och utmaningarna i leveranskedjan fortfarande är ett mer akut problem.

Leverantörer som Cisco, Arista, Juniper, Extreme och HPE:s Aruba rapporterar att de levererar fler produkter, tack vare flera månaders arbete med bland annat omfattande produktförändringar och ihärdiga insatser från leverantörskedjeteamen för att hantera komponentbristen. Men situationen är fortfarande utmanande och vissa företagskunder drabbas fortfarande av orderförseningar.

– Det är tydligt att backloggen minskar som vi förväntade oss i år, men den är fortfarande ungefär tre gånger större än vad vi normalt skulle förvänta oss, sa Rami Rahim, vd för Juniper, till Wall Street-analytiker under kvartalet.

Juniper rapporterade en eftersläpning på cirka 2 miljarder dollar i början av året och förväntar sig att den kommer att halveras i slutet av räkenskapsåret i december.

Även Cisco rapporterar fortfarande stora eftersläpningsnivåer men säger att situationen har förbättrats dramatiskt.

– Åldern på vår backlog har fortsatt att förbättras i takt med att leveranssituationen normaliseras, och som förväntat har ökade kundleveranser minskat vår backlog vid årets slut till ungefär dubbla historiska nivåer när vi går in i räkenskapsåret -24, sa Ciscos CFO Scott Herren till analytiker vid Ciscos senaste resultatpresentation.

– Den extra eftersläpningen kommer att minska under den första halvan av räkenskapsåret -24 och majoriteten av den kommer förresten att minska under första kvartalet, sade han.

Medan eftersläpning och problem med leveranskedjan fortfarande är ett ämne som oroar, var ämnet för AI-utvecklingsmöjligheter dominerande för alla leverantörer.

Ciscos vd Chuck Robbins sa att företaget har tagit emot beställningar på cirka 500 miljoner dollar för AI Ethernet fabrics, till exempel.

– Accelerationen av AI kommer att förändra vår värld i grunden och skapa nya tillväxtfaktorer för oss, sa Robbins.

– Ciscos ASIC-design och skalbara fabric för AI positionerar oss mycket väl för att bygga ut den infrastruktur som hyperscalers och andra behöver för att bygga AI/ML-kluster. Vi förväntar oss att ethernet kommer att vara ledande när det gäller att ansluta AI-arbetsbelastningar under de kommande fem åren.

Cisco presenterade nyligen nya avancerade programmerbara Silicon One-processorer som ska ligga till grund för storskalig AI/ML-infrastruktur för företag och hyperscalers. AI/ML-modeller har vuxit från att behöva ett fåtal GPU:er till att behöva tiotusentals parallellt och seriekopplade GPU:er. Antalet GPU:er och nätverkens storlek är helt utan motstycke, enligt Cisco.

– AI-möjligheten är spännande, och när våra största molnkunder ser över sina klassiska moln- och AI-nätverksplaner anpassar sig Arista till dessa förändringar och fördubblar våra investeringar i AI, sa Jayshree Ulall, vd för Arista, till analytiker vid Aristas senaste finansiella telefonkonferens.

– Vi förväntar oss större kluster och produktionsinstallationer 2025 och därefter. Under det kommande decenniet kommer AI-nätverk att bli en förlängning av molnnätverk för att bilda ett sammanhängande och sömlöst front-end- och back-end-nätverk.

– Vi är mitt uppe i tester för back-end AI-nätverk, vilket kommer att leda till pilotprojekt under 2024", sa Ulall.

Arista och Cisco satsar stort på att ethernet kommer att vara det verktyg som används för AI-nätverk i framtiden. De ingår båda i en nyligen presenterad grupp – Ultra Ethernet Consortium (UEC), med Linux Foundation som värd – som arbetar med att utveckla fysiska, länk-, transport- och programvarulager för ethernet.

Gruppen, som även består av AMD, Broadcom, Eviden, HPE, Intel, Meta och Microsoft, har som mål att förbättra dagens ethernet-teknik för att kunna hantera den skala och hastighet som AI kräver.

– AI-trafik och prestandakrav är annorlunda eftersom det består av ett litet antal synkroniserade flöden med hög bandbredd, vilket gör dem utsatta för krockar som fördröjer arbetstiden för AI-kluster när de ansluter 1000-tals GPU:er och genererar miljarder parametrar, sa Jayshree Ulall.

Arista har utvecklat funktioner för sin nätverksprogramvara EOS, till exempel intelligent lastbalansering och avancerade analysatorer för att rapportera och andra verktyg som kan uppnå förutsägbar prestanda, och etablerad ethernet- och ip-teknik kommer i slutändan att vara den understödjande arkitekturen för att hantera detta, enligt Ulall.

För Cisco är målet är att kombinera dessa förbättrade ethernet-tekniker och ta dem ett steg längre för att låta kunderna sätta upp vad man kallar en Scheduled Fabric. I en Scheduled Fabric är de fysiska komponenterna - chip, optik, switchar – sammankopplade som ett stort modulärt chassi och kommunicerar med varandra för att ge optimal schemaläggning.

– När vi får ut Scheduled Fabric och dessa kunder blir mer bekväma med att flytta från InfiniBand till Ethernet, tror jag att det är då vi kommer att börja se den verkliga effekten av AI. Och kanske är det sent 2024, men jag skulle misstänka 2025, sa vd Chuck Robbins.

Samtidigt är Juniper en av de nätverkskonkurrenter som säger att AI redan påverkar deras resultat.

– Kunderna ser att Juniper är ledande när det gäller AI-driven verksamhet som levereras via ett modernt mikrotjänstmoln", sa Rahim på Juniper.

– Intäkterna från Mist-segmentet i vår verksamhet, som är produkter som drivs av Mist AI (Junipers centrala molnbaserade styrsystem), hade ett rekordkvartal med en tillväxt på nästan 100 procent jämfört med föregående år under Q2-perioden, med order som ökade med nästan 40 procent jämfört med föregående år.

Juniper har nyligen integrerat Chat GPT med Mists virtuella nätverksassistent Marvis. Marvis kan upptäcka och beskriva otaliga nätverksproblem, till exempel ihållande fel på trådbundna eller trådlösa klienter, dåliga kablar, luckor i accesspunkternas täckning, problematiska WAN-länkar och otillräcklig radiofrekvenskapacitet.

Genom att lägga till Chat GPT-funktioner utökar Juniper Marvis roll och förstärker dess dokumentations- och supportmöjligheter för att hjälpa it-administratörer att snabbt få nödvändig hjälp med problem eller utmaningar, enligt Juniper.