Digital suveränitet är ett begrepp som det talats allt mer om i takt med att lagstiftningar på dataområdet förändrats och kraven på hur och var data får behandlas skärpts. Särskilt tydlig har frågan blivit för offentlig sektor där myndigheter, inte bara i Sverige, tvekar att använda amerikanska molntjänster av dataskyddsskäl.

Molnjättarna har svarat med olika former av lokala lösningar och särskilda paketeringar och nu kommer en ny variant när AWS lanseras vad man kallar dedicated local zones, dedikerade lokala molnzoner. Rent praktiskt innebär det AWS-infrastruktur som helt sköts av AWS men som är placerat i kundens eget datacenter. I den ”lokala zonen” har kunden sedan tillgång till vanliga AWS-tjänster som EC2 och Amazon VPC.

”Våra kunder inom den offentliga sektorn och reglerade branscher har berättat för oss att de vill ha dedikerad infrastruktur för sina mest kritiska arbetsbelastningar för att uppfylla lagstadgade eller andra efterlevnadskrav. Många av dessa kunder hanterar sin egen infrastruktur på plats för arbetsbelastningar som kräver isolering. På så sätt går de miste om molnets fördelar i fråga om prestanda, innovation, elasticitet, skalbarhet och motståndskraft”, skriver Matt Garman på AWS i ett blogginlägg.

”Med Dedicated Local Zones arbetar vi tillsammans med kunderna för att konfigurera deras egna lokala zoner med de tjänster och funktioner som de behöver för att uppfylla sina lagstadgade krav.”

Den första stora kunden AWS lyfter fram är Singapores digitaliseringsmyndighet.