Inför 2023 var rådet till cio:er från analysföretaget Radar att vägra spara. Och faktum är att de heller inte gjort det enligt Radars senaste siffror.

Medan recessionen lägger sig som en blöt filt över Sverige ökar nämligen it-budgeterna med tre procent enligt Radar och den verksamhetsfinansierade it-budgeten med 5,3 procent. Totalt handlar det om en injektion på 7,7 friska miljarder.

– Läget är dystert överallt utom it och tech kan man säga, säger Hans Werner, vd på Radar.

It-verksamheten drabbas samtidigt av prisökningar och den totala kostnadsmassan har gått upp med 5,4 procent, 2,9 miljarder. Bland annat handlar det om att priset för konsulter ökat med 3,7 procent och att molntjänsterna blivit åtta procent dyrare.

För lite innovation

Men trots att företagen fortsatt satsar på digitalisering ser han svagheter i hur it-avdelningarna använder sina budgetar där mycket handlar om att minska kostnadsmassan.

– Man vill minska risken men tyvärr gör undvikandet av risk att stora projekt lyser med sin frånvaro och det görs mer av punktinsatser för att korta antalet steg i värdekedjan, säger han.

Det handlar om sådant som att ta hem verksamhet så att man får mer kontroll i en orolig omvärld och automatisering av redan existerande processer.

– Men den minskade innovationskraften är en utveckling som är icke önskvärd. För att komma ur det måste företagen vara tillräckligt medvetna men inte undvika risker alltför mycket.

Mer mogna styrelser

Att it-budgeterna fortsätter att öka är också ett kvitto på att företagsledningar och styrelser börjat förstå vikten av digitalisering på allvar.

I ett internationellt perspektiv bedömer Hans Werner att mognaden hos ledning och styrelse ligger på samma nivå som i övriga Europa och två tre år efter USA.

– I USA har man en mer positiv grundsyn på teknik medan vi i Sverige traditionellt lagt mer vikt vid processer och människor. Men vi närmar oss och det är positivt.

När det gäller startups ligger Sverige långt fram anser han – den är mer dynamisk i Sverige än i många andra länder i Europa. Och allt detta är nödvändigt för att klara framtidens utmaningar – inte minst om hållbarhet skrivs in i strategierna framöver.

– It och teknik har aldrig varit en så stor del av möjliggörandet som nu. Det är bara med teknik vi kan lösa det som står framför oss och den resan har bara börjat.

Vinnarna är de cio:er och de företag som vågar satsa framåt.

– De som går ut som vinnare i en försvagad ekonomi är alltid de som vågar investera. Det blir extra tydligt nu när allt rör sig mot ett digitalt samhälle, säger Hans Werner.

Läs också: SEBx tar greppet om framtiden – ”vill inte vara i händerna på konsulter och tyckare”