Salesforce och IBM går ihop för att erbjuda generativ AI för företag och kombinerar sina respektive lösningar till vad företagen hoppas ska bli ett mer attraktivt paket för CRM-kunder.

Partnerskapet, som presenterades på torsdagen, kommer att fokusera på flera områden i CRM-värdekedjan, bland annat genom att Salesforces erbjudanden blir tillgängliga för försäljning via IBM:s konsultverksamhet. IBM kommer att använda sin Garage-metod för digital transformation för att hjälpa kunder att implementera Salesforce AI-teknik som Sales Cloud och Marketing Cloud.

Kunderna kommer också att få tillgång till IBM:s Data Classifier-verktyg, som är utformat för att förenkla datamappning via branschspecifika AI-modeller, på deras Salesforce-genererade data och för att komplettera Salesforces AI-verktyg med Watsonx AI- och dataplattform.

Enligt Matt Candy, IBM Consultings globala chef för generativ AI, ska samarbetet göra det möjligt för företag att få generativ AI att fungera för dem på ett enklare och smidigare sätt.

– Vi ser hur behovet av att öka medarbetarnas produktivitet och samtidigt höja kundupplevelsen med snabbhet, personalisering och bekvämlighet har ökat exponentiellt, säger han i ett uttalande.

Enligt Arun Chandrasekaran, analytiker på Gartner Research, har det legat i korten att inleda ett partnerskap av det här slaget under en längre tid. Han säger att ett av de viktigaste fokusområdena för IBM:s konsultverksamhet på senare tid har varit att försöka öka företagets marknadsandel med icke-IBM-produkter.

– I det syftet har de ökat personalstyrkan och konsultkapaciteten tillsammans med tredjepartspartners, säger Chandrasekaran.

Trots IBM:s arbete med Watson är generativ AI ett område där företaget släpar efter, vilket tvingar det att bli mer strategiskt i sina åtgärder kring tekniken, tillade han.

– Jag tror att ett av de områden där de tror att de kan tillföra värde är att hjälpa andra leverantörer att leverera AI på ett mer ansvarsfullt och mer pålitligt sätt. Vad jag menar med det är att de bygger verktyg för allt från modellförklarbarhet till modellövervakning till biasskydd och så vidare och så vidare.

Partnerskapet kommer dock sannolikt inte att bromsa något av företagens interna ansträngningar för att utveckla mer avancerad genAI-teknik. Det står för mycket på spel för både Salesforce och IBM för att något av företagen ska sluta göra kärnarbete inom modellutveckling.

– Jag ser inte riktigt det här som den typ av partnerskap där det är ”du gör det här, jag gör det här”. Jag ser det mer eller mindre som, ”hej, jag tar fram fler och fler produkter till kunderna, och jag vill verkligen ha en servicepartner som kan hjälpa oss att implementera dem mycket bra”, säger Chanrdasekaran.