Enligt en ny rapport från Bitkom kommer den totala kostnaden för cyberbrott i Tyskland att uppgå till 206 miljarder euro (motsvarande 2 450 miljarder svenska kronor) under 2023.

Tre fjärdedelar av de tyska företagen säger sig ha utsatts för digitala attacker under de senaste 12 månaderna och av dessa har 70 procent fått känslig data stulen.

För första gången rapporterar fler än hälften (närmare bestämt 52 procent) av de tusen tillfrågade företagen att cyberattacker utgör ett hot mot deras existens.

– Vårt svar på detta växande hot är att avsevärt stärka samarbetet med våra partners, påskynda upptäckt och reaktion på attacker, samt anpassa våra försvarsmekanismer kontinuerligt, säger Sinan Selen från den tyska underrättelsetjänsten Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) i en kommentar till nyhetsbyrån Reuters.