Analyser som görs i olika plattformar för AI och dataanalys ger ofta olika svar på samma fråga enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av SAS Institute.

Nästan samtliga, 99 procent av de 300 företag som är med i undersökningen, uppger att de har olika typer av problem med dataanalys som orsakas av användning av flera molnplattformar.

Av de 40 svenska företag som finns med i undersökningen uppger 80 procent att de får olika resultat beroende på vilken molnplattform de använder. Dessutom uppger 60 procent att analyserna är dyra och 48 procent att det tar lång tid att få svar.

– I värsta fall kan det äventyra organisationens AI-satsning, säger Kristoffer Nilsson, analysarkitekt på SAS Institute.

Han tycker att det är viktigt att ta till sig resultaten i undersökningen.

– Att dataanalys och AI i olika miljöer genererar oklara och osäkra resultat kan utgöra en betydande utmaning, särskilt inom områden som involverar AI och automatisering i realtid. I dessa sammanhang krävs system som omedelbart levererar klara och enhetliga svar, annars riskerar vi att satsningar inom AI inte realiserar de förväntade värdena. För att säkerställa att analyser och resultat framträder tydligt och kan användas i produktion måste man se över sina analysmiljöer, säger han.