Den 30 augusti drabbades Azure av omfattande driftstörningar i Australien, något som ledde till att användare inte kunde komma åt Microsoft 365 eller andra tjänster på molnplattformen.

Nu har Microsoft utrett händelsen och kommit fram till att driftstörningarna uppstod på grund av ett krånglande kylsystem i ett australiskt datacenter.

När kylsystemet inte fungerar som avsett stängs servrarna ner automatiskt, detta för att de inte ska bli överhettade.

Det hade varit möjligt att återstarta kylsystemet manuellt, men eftersom händelsen skedde på natten var det brist på tillgänglig personal vid tidpunkten.

Som en följd av händelsen ska bemanningen öka från tre till sju personer tills man har åtgärdat bristerna i automatiseringen, rapporterar Networkworld.