Enligt en ny undersökning från Gitlab är utvecklare generellt sett oroliga över riskerna med generativ AI, men de har trots det inget annat val än att använda sig av den nya tekniken.

Hela 79 procent av de tillfrågade utvecklarna oroar sig över att AI-verktygen får tillgång till privat information eller upphovsrättsskyddat material. Därför försöker de ha detta i bakhuvudet när de använder sig av verktygen i fråga.

De vanligaste användningsområdena för AI är i tur och ordning chattbotar, automatisk testgenerering, sammanfattningar av kodändringar, experiment med maskininlärning och generera kod.

Endast 8 procent av de tillfrågade utvecklarna säger att de inte tänker använda sig av AI överhuvudtaget, rapporterar CSO Online.

Totalt svarade 1 001 personer på enkäten.