EU-kommissionen har publicerat en lista över så kallade gatekeeper-företag som kommer att regleras av Digital Markets Act (DMA) och meddelar samtidigt att man kommer att inleda undersökningar av de argument som framförts av Microsoft och Apple som hävdar att iMessage och Bing inte når upp till tröskeln för reglering.

Kommissionen säger att den har meddelat Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance, Meta, Microsoft och Samsung om deras grindvakts-status: företag med ett börsvärde på minst 75 miljarder euro eller en försäljning i Europa på över 7,5 miljarder euro, och minst 45 miljoner månatliga användare i EU. Tjugotvå kärnplattformar som drivs av dessa företag omfattas av DMA:

Fyra sociala nätverk: Tiktok, Facebook, Instagram, Linkedin

Sex "förmedlande" tjänster: Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, IOS App Store, Meta Marketplace

Tre system för leverans av annonser (ADS): Google, Amazon och Meta

Två webbläsare Chrome, Safari

Tre operativsystem: Google Android, IOS, Windows PC OS

Två meddelandetjänster: Whatsapp, Facebook Messenger

En sökmotor: Google

En plattform för videodelning: YouTube

I veckan rapporterades det att Apple och Microsoft argumenterade för att varken Imessage eller Bing skulle omfattas av DMA:s regleringskrav eftersom plattformarna inte uppfyllde de tröskelvärden som anges i lagstiftningen. Båda lämnades utanför listan som nu publicerats.

"Kommissionen har inlett fyra marknadsundersökningar för att ytterligare bedöma Microsofts och Apples argument om att vissa av deras centrala plattformstjänster, trots att de uppfyller tröskelvärdena, inte kvalificerar sig som gateways", sade kommissionen i ett uttalande och tillade att undersökningen bör vara klar inom högst fem månader.

En ytterligare marknadsundersökning har inletts för att ytterligare bedöma om Apples Ipad OS bör betecknas som grindvakter, även om det inte uppfyller tröskelvärdena.

Kommissionen sade att den också hade dragit slutsatsen att trots att Gmail, Outlook.com och Samsung Internet Browser uppfyller tröskelvärdena enligt DMA för att kvalificera sig som gatekeeper-tjänster, "har Alphabet, Microsoft och Samsung lämnat tillräckligt motiverade argument som visar att dessa tjänster inte kvalificerar sig som gateways för respektive kärnplattformstjänster."

Grindvakterna har nu sex månader på sig att uppfylla alla villkor i DMA, och under den tiden måste företagen lämna in en detaljerad efterlevnadsrapport där de beskriver hur de ska uppfylla alla de skyldigheter som fastställs i DMA.

Om en grindvakt inte uppfyller DMA:s skyldigheter kan kommissionen ålägga böter på upp till 10 % av företagets totala globala omsättning, vilket kan öka till 20 % vid upprepade överträdelser.

Om kommissionen anser att systematiska överträdelser har skett har den befogenhet att anta ytterligare åtgärder, till exempel att tvinga en grindvakt att sälja delar av en verksamhet eller förbjuda förvärv av ytterligare tjänster som är relaterade till den systematiska överträdelsen.

DMA godkändes i juli 2022 och är utformad för att begränsa de stora teknikföretagens makt, tvinga dem att ändra hur de integrerar digitala tjänster och hanterar kunddata, samtidigt som man tar itu med frågor som rätten att avinstallera programvara på enheter, större kontroller av tillgången till personuppgifter, ökad transparens i reklam, ett slut på att leverantörer själva hänvisar till sina egna tjänster och ett stopp på vissa restriktiva appbutikskrav för utvecklare.