Regeringen föreslår i sin budget att 25 miljoner kronor läggs på att etablera ett nytt cybercampus på KTH. Efter 2025 föreslås Campuset få 40 miljoner kronor per år.

Idén bakom det nya campuset är att stärka kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet och flera myndigheter och företag har sedan förra året deltagit i ett Vinnovafinansierat planeringsprojekt för etableringen av Cybercampus Sverige.

Utbildningsminister Mats Persson(L) pekar på att exempelvis Norge och Nederländerna har inrättat cybercampus för kompetensförsörjning, forskning och innovation på cybersäkerhetsområdet.

– Cybercampus Sverige ska fokusera på forskning, innovation och utbildning som stöd för alla samhällssektorer och möta behov som inte adresseras av någon av de andra aktörerna på cybersäkerhetsområdet. Regeringen ser fram emot värdefulla bidrag från Cybercampus Sverige för att stärka samhällets förmåga att hantera cyberhoten, säger han i en kommentar.

Inom Cybercampus Sverige ska universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag över hela Sverige samarbeta.

– Vi befinner oss i allvarstider. Cyberattacker och cyberspionage mot Sverige och svenska intressen är en stor säkerhetsutmaning. Vår förmåga att hantera cyberhoten måste ses ur ett brett perspektiv. Det handlar inte bara om nationell säkerhet, utan också om Sveriges konkurrenskraft och i förlängningen vårt ekonomiska välstånd. Arbetet med att stärka samhällets informations- och cybersäkerhet står därför högt upp på regeringens agenda, säger försvarsminister Pål Jonson (M).