Mozilla Foundation har tittat närmare på 25 olika bilmärken vad gäller datahantering och konstaterar nu att bilar är den klart värsta produktkategoring som den ideella organisationen någonsin granskat vad gäller privatliv och integritet. Samtliga 25 bilmärken har fått märkningen "integritet ingår ej" av Mozilla Foundation som beskriver hela produktkategorin som en "mardröm för integriteten".

Enligt organisationen håller dagens uppkopplade bilar koll på all interaktion med bilen såväl som kopplade tjänster som du använder ihop med bilen. Detta inkluderar data från tredjepartstjänster som kartappar såväl som användarens kopplade mobil.

En del av datasamlingen ser Mozilla Foundation som legitim medan andra delar upplevs som betydligt mer tveksamma. Bland annat tillåter Nissans integritetspolicy i USA biltillverkaren att samla in "känslig personlig information, inklusive förarens körkortsnummer, nationellt eller statligt identifikationsnummer, medborgarstatus, immigrationsstatus, ras, nationellt ursprung, religiös eller filosofisk ideologi, sexuell orientering, sexuell aktivitet, exakt geolokalisering, hälsodata och genetisk information."

Bland de bilmärken som Mozilla Foundation granskade ska hela 84 procent dela med sig av användardata, 76 procent har möjligheten att sälja den vidare och 56 procent säger att datan kan komma att delas med myndigheter. Bland de 25 bilmärken Mozilla Foundation granskade var Tesla värst medan Renault och Dacia var de enda som sa till användarna att de hade rätt att få sin data raderad.

Läs också: Uppgifter - Google börjar sälja kartdata till företag