SAP köper den tyska Enterprise Architecture Management-specialisten Lean IX och hoppas att dess tidiga anammande av AI kommer att hjälpa till med den enorma uppgiften att migrera kunder som fortfarande använder SAP:s äldre programvara lokalt till det mer moderna S/4Hana i molnet.

Lean IX har cirka 1 000 kunder för sitt EAM SaaS-erbjudande, sa Lean IX vd André Christ i ett konferenssamtal där affären diskuterades, och USA är en av företagets största marknader där 30 procent av kunderna står för 50 procent av intäkterna.

Christ sa också att generativ AI är nyckeln till företagets tillväxt.

– Vi har varit den första EAM-leverantören som introducerat en AI-assistent för att implementera användningsområden som hanterar företagsarkitekturen, sa han och tillade att företaget inte bara använder generativ AI själv utan också hjälper sina kunder att introducera det i sin it-infrastruktur och sina processer.

Den datadrivna bild av komplexiteten i dessa processer, och av den infrastruktur de körs på, som Lea nIX ger, blir allt mer central för it-avdelningarnas arbete, sa han.

Förmågan att se och omvandla affärsprocesser blir också mer central för SAP:s strategi när man uppmanar sina kunder att flytta sina ERP-system till S/4Hana i molnet.

Redan 2020 sa SAP att man skulle stödja S/4Hana åtminstone fram till 2040, men att man bara skulle stödja sina äldre ECC6- och Business Suite 7-applikationer fram till slutet av 2027. Men tre år senare har bara 12 procent av SAP:s kunder slutfört sin övergång till S/4Hana, enligt en färsk undersökning av internationella företag som genomförts av Lean IX. Det innebär att SAP, dess kunder och deras systemintegratörer har mycket att göra under de fyra år som återstår innan SAP stänger av stödet för den gamla programvaran.

SAP har sedan dess gjort ett antal satsningar för att hjälpa företag att genomföra övergången. I januari 2021 förvärvade man processminingföretaget Signavio för att hjälpa företag att identifiera sina befintliga processer och rekommendera förbättringar för att underlätta deras S/4Hana-migrering. Och i februari 2021 lanserade man Rise with SAP, ett allt-i-ett-erbjudande som kombinerar licenser, underhåll och molnhosting av SAP:s centrala affärssystem och som vd Christian Klein beskrev som digital transformation som en tjänst.

Efterfrågan på programvaran för process mining är fortfarande stark 2023.

– Signavio är ett av våra viktigaste tillväxtområden, sa SAP:s strategichef Sebastian Steinhaeuser under samma konferenssamtal.

– Lean IX har varit en partner till SAP Signavio under en längre tid. SAP och Lean IX har mer än 500 gemensamma kunder, bland dem några mycket stora och välkända företag.

Även om ägandet av Lean IX kommer att ge SAP mer kontroll över programvarans kapacitet, kommer företaget inte att överge sina icke-SAP-kunder när affären avslutas senare i år, säger Christ.

Rouven Morato, chef för SAP Signavio, påpekade att endast 25 procent av Signavios kunder använde SAP när SAP förvärvade företaget.

– Det är viktigt för oss att fortsätta stödja icke-SAP-landskap, eftersom vi vill ge kunderna en helhetssyn på företagets arkitektur, sa han.

Steinhaeuser sa att företaget skulle ha samma inställning till SAP- och icke-SAP-kunder med Lean IX.

– SAP har under de senaste åren också gjort en betydande svängning mot en öppen ekosystemstrategi, så vi kommer att stödja båda fullt ut, sa han.