Monica Skagne tillträdde som vd för Adda för bara en knapp månad sedan men har redan siktet inställt på att skapa starkare band till näringslivet. Hon har tidigare arbetat både i det privata – bland annat som cio på Ikea – och i det offentliga, nu senast som kommundirektör I Växjö.

Adda är ett SKR-ägt företag som upphandlar ramavtal åt kommuner och regioner och också erbjuder dem utbildningar och verksamhetsstöd och affärsrådgivning. Men nu har Addas uppdrag också utvidgats till att driva på digitaliseringen.

– Vi ska driva och stötta kommuner och regioner på deras digialiseringsresa, göra dem skickliga, och då är det inte bara tekniken det handlar om utan också verksamhetsutveckling, säger Monica Skagne.

Och där har Adda möjligheter att stötta kommuner och regioner på flera olika sätt.

– Allt för få i det offentliga vet vad vi kan göra för att hjälpa dem med utbildningar och rådgivningför att stärka dem. Det är arbetskraftsbrist och kompetensbrist och de behöver få ägna sig åt sin kärnverksamhet.

Få med näringslivet

Men det som Monica Skagne framför allt vill ägna sig åt den närmaste tiden är att få näringslivet att involvera sig mer i det offentligas digitalisering.

För det finns företag som har digitala lösningar som aldrig kommer kommuner och regioner till godo för att de helt enkelt inte riktar sig mot den marknaden menar hon.

– Det finns företag som inte ens deltar i våra upphandlingar som har lösningar som skulle kunna åstadkomma stora förändringar ute i kommunerna. Om vi får med näringslivet kan det vara en katalysator.

Nu vill hon intensifiera arbetet med att få med näringslivet och få på plats en bättre dialog där det offentliga blir bättre på att beskriva sina behov och att kravställa.

– På något sätt finns ett glapp som vi måste minska. Vi på Adda har stordriftsfördelar och kompetens kring kravställan. Nu måste vi få bort det skav som näringslivet upplever – det kan vara ord i upphandlingsdokument som gör det otydligt eller att de inte förstår potentialen i marknaden. Men då måste vi tala med varandra, säger Monica Skagne.

Positionera sig tydligare

Själv tänker hon sig att ha både möten med företag enskilt och att bjuda in dem i forum och nätverksträffar. För Addas del handlar det om att positionera sig tydligare som den länk till det offentliga som näringslivet ska kunna vända sig till

Är du orolig för att det offentliga ska halka efter i den snabba teknikutvecklingen om inte samarbetet med näringslivet blir bättre?

– Nej, jag är inte rädd för att de hamnar på efterkälken. Det finns en nidbild om att kommuner och regioner ligger långt efter men om man tittar efter så är de inte så stora skillnader mot företag – de ligger många gånger i framkant.

Men det är oerhört viktigt att det offentliga kan få stöd att spara tid och pengar genom att exempelvis kunna skapa processflöden som går rakt igenom en organisation och som kan spara tusentals timmar i en organisation.

– Där har Adda en viktig uppgift. När det finns systemstöd för det så måste vi se till att näringslivet också säljer det till oss, säger Monica Skagne.

– Det handlar heller inte bara om att få tillgång till 290 kommuner och 21 regioner – de bidrar till samhällsnytta också.