Chefsåklagaren för Internationella brottmålsdomstolen, ICC, Karim Khan, skriver i en artikel för Digital Front Lines att domstolen framöver kommer att utreda cyberbrott som kan bryta mot Romstadgan. Stadgan inkluderar folkmord, brott mot mänskligheten, brott mot krigets lagar och aggressionsbrott. Det hela uppmärksammades först av Wired.

Cyberkrigsbrott skulle därmed exempelvis kunna inkludera fall där hackare givit sig på civil kritisk infrastruktur, så som sjukhus eller kontrollsystem för elnät. Karim Khan skriver också att ICC aktivt arbetar på att uppgradera sin informationssystemsarkitektur och sina tekniska möjligheter.

Sedan tidigare har Ukraina inlett en egen utredning av krigsbrott som Ryssland kan ha utfört mot landet genom cyberattacker. Internationella brottmålsdomstolen har ännu inte nämnt något fall av cyberkrigsbrott som kan komma att utredas.

Läs också: Regeringen vill möta cyberhot med nytt campus vid KTH