Toyotas monteringsanläggningar i Japan stängdes ned under omkring en dag i slutet av augusti på grund av ett fel i samband med rutinunderhåll. Enligt biltillverkaren orsakade otillräckligt diskutrymme i servrar som används för att bearbeta reservdelsbeställningar att systemen blev otillgängliga.

Toyota har nu berättat om orsaken till avbrottet i produktionssystemet och försäkrat kunder och partners att företaget inte drabbats av en cyberattack, utan snarare av brist på diskutrymme i vissa av servrarna i produktionsordersystemet. Felet ledde till driftstopp vid 14 anläggningar i Japan.

Efter en undersökning av orsaken till incidenten har Toyota gjort ett uttalande för att be om ursäkt och ge mer information.

”Systemfelet orsakades av att flera servrar som hanterar reservdelsorder inte var tillgängliga. När det gäller omständigheterna utfördes regelbundet underhållsarbete den 27 augusti, dagen innan felet inträffade. Under underhållsarbetet raderades och organiserades data som hade samlats i databasen, och ett fel uppstod på grund av otillräckligt diskutrymme, vilket fick systemet att stanna”, säger företaget.

Eftersom servrarna kördes på samma system uppstod ett liknande fel i backup-funktionen, vilket gjorde att en omkoppling inte var möjlig vid den tidpunkten, förklarade företaget. Felet ledde direkt till att den inhemska driften av anläggningen avbröts. När data överfördes till en server med större kapacitet den 29 augusti kunde anläggningarna återuppta driften dagen därpå, den 30 augusti.

För att försäkra sina kunder, partners och leverantörer om att man inte fallit offer för en cyberattack, sade Toyota att man hade undersökt, reproducerat och verifierat situationen. ”Vi vill meddela att vi har identifierat ovanstående som den verkliga orsaken”, säger företaget.