Prognosen för sysselsättningen i it-branschen är fortsatt stark enligt Experis Arbetsmarknadsbarometer inför årets fjärde kvartal. Den landar på +30 procent vilket är oförändrat mot förra kvartalet. Det innebär att när den andel arbetsgivare som inte tror på ökad sysselsättning dragits ifrån den andel som tror på ökad sysselsättning så landar det på 30 procent, med en viss justering för säsongsvariationer.

Sysselsättningsprognosen totalt i Sverige ligger på 27 procent.

– Inför årets sista kvartal visar Arbetsmarknadsbarometern en uppmuntrande optimism hos arbetsgivarna inom it-branschen, som ligger kvar på samma höga nivå som föregående kvartal. Det är inte säkert att en sämre konjunktur påverkar arbetsmarknaden för it-medarbetare med rätt kompetens, säger Michael Egnell, vd för Experis Sverige som genomför undersökningen.

Globalt sett är it-branschen den bransch som har starkast sysselsättningsprognos – +39 procent.

I Sverige slås dock it-branschen av flera andra branscher där telekom- och mediebranscherna toppar med +33 procent.