Enligt analysföretaget Gartner kommer så många som en tredjedel av alla multinationella företag drabbas av intäktsförluster, varumärkesskador eller rättsliga åtgärder de närmaste två åren på grund av att de inte har hanterat riskerna med digital suveränitet.

Gartner definierar digital suveränitet som ”en regerings förmåga att genomföra sin politik utan att hindras av utländska regeringars digitala regleringar som direkt påverkar deras medborgare och inhemska företag, inklusive de som utövas genom digitala jättar under myndighetskontroll.”

– Under de senaste 30 åren har multinationella företag hanterat sin affärsverksamhet mot bakgrund av riskbedömningen av den ekonomiska och politiska miljön i de länder där de är verksamma. Nu måste de utvidga den statliga risken till att även omfatta den digitala sektorn för att undvika eventuella konsekvenser när den i allt högre grad delas upp efter nationella och regionala gränser, säger Gartners analytiker Brian Prentice i ett pressmeddelande.

– I takt med att fler länder strävar efter suveräna digitala strategier uppstår en komplex uppsättning av gränsöverskridande regleringsskyldigheter, tullrestriktioner, import- och exportförbud, landsspecifika teknikprotokoll och krav på lokalt innehåll. Med tanke på digitaliseringens kritiska roll i affärsverksamheten måste chefer förstå risken med digital suveränitet och dess inverkan på affärsförhållandena, fortsätter han.