I syfte att öka säkerheten i Windows kommer Microsoft att införa nya regler gällande drivrutiner för skrivare.

Från och med 2025 kommer det inte gå att ladda ner nya drivrutiner från tredjepartstillverkare via Windows Update.

Två år senare stoppas även uppdateringar av redan existerande drivrutiner, detta med undantag för viktiga säkerhetsfixar.

Förhoppningen är att skrivartillverkarna lägger till stöd för Windows Internet Printing Protocol (IPP), något som minskar behovet av egna drivrutiner. I annat fall får de tillhandahålla drivrutiner via sina egna webbplatser.

Mer information finns i Microsofts supportdokument.