Samarbetet för att få på plats autonoma transporter omfattar många projekt. Ett av dem gäller ett dammprojekt vid Bolidens anläggning i Garpenberg där Volvos Autonomous Solutions, VAS, ska leverera en autonom transportlösning och en manuellt manövrerad lastningslösning för att flytta stenfyllning från ett stenbrott.

VAS lösning baseras på företagets egenutvecklade virtuella förare och Volvo Lastvagnars premiumsortiment och inkluderar fordon, hårdvara, programvara, kontrollrum, reparation och underhåll och även utbildning.

Inför implementeringen krävs nu att Boliden bygger den infrastruktur som behövs och anpassar sin verksamhet.

– Oavsett om det handlar om att få bort människor från farliga miljöer, driva en 24/7-operation eller minska utsläppen genom bättre utnyttjande av resurser och tillgångar - autonomi erbjuder flera fördelar som kan hjälpa gruv- och stenbrottsindustrin att ta itu med sina mest pressande utmaningar, säger Nils Jaeger, chef för VAS i en kommentar.

En test- och utvecklingsfas inleds nu under 2023, den ska sedan följas av implementering och helt autonom drift.