Arbetsmiljöverkets granskning av hur digitaliseringen påverkar olika arbetsplatser och hur det hanteras är en del av en EU-gemensam insats.

Insatsen pågår under några veckor framöver och 2 000 arbetsplatser inom branscher som reklam, finans, försäkring, förlag, dataprogrammering och vuxenutbildning ska inspekteras enligt myndigheten.

Kunskapen om hur digitala arbetssätt som distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete, påverkar oss i längden är ännu så länge liten men det finns risker enligt Malin Cato som leder inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

– Hos anställda som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka. Därför behöver det bli en naturlig del av de risker som undersöks, bedöms och åtgärdas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger hon.

– Arbetsgivare ska använda det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att minimera dagens, men även morgondagens arbetsmiljörisker som kan uppstå med nya sätt att organisera, leda och fördela arbetet.

Bland annat ska arbetsgivare ha rutiner för att undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker och nära 11 000 arbetsgivare inom branscher där digitala arbetssätt är vanligt har fått brev från Arbetsmiljöverket med information om hur de kan förebygga risker i verksamheten på ett systematiskt sätt.

Några rekommendationer till arbetsgivarna är att öppna upp för en dialog kring hur de digitala systemen påverkar arbetet, att öka sin egen kunskap om hur man förebygger stress, skapar en social gemenskap och hur it-systemen fungerar, att sätta tydliga och rimliga gränser för arbetet och att låta behoven styra införandet av nya arbetsmetoder och system.