Stability AI, utvecklaren mest känd för sin text-till-bild-modell Stable Diffusion, har nu släppt Stable Audio, en AI-modell som kan göra om text till musik och ljud.

En användare kan exempelvis skriva in “Post-Rock, Guitars, Drum Kit, Bass, Strings, Euphoric, Up-Lifting, Moody, Flowing, Raw, Epic, Sentimental, 125 BPM” varpå Stable Audio genererar ett ljudspår utifrån det.

Stable Audio finns tillgänglig som en kostnadsfri testversion som kan användas för att generera fram ljudspår på upp till 20 sekunder som går att ladda ner. Gratisversionen kan användas för att ta fram 20 spår i månaden.

Det finns också ett "Pro"-abonnemang för 12 dollar, motsvarande cirka 133 kronor, i månaden som kan generera fram spår på 90 sekunder som går att ladda ner och använda för kommersiella projekt. Pro-versionen kan användas för 500 generationer i månaden.

Stable Audios AI-modell ska ha tränats upp på musik och metadata från 800 000 spår i samarbete med musikbiblioteket Audiosparx.

Läs också: Nya mätverktyg visar vilken hårdvara som är bäst för AI