Företagens globala utgifter för programvara för samarbete – såsom videokonferensappar, teamchatt, e-post med mera – uppgick till 33,9 miljarder dollar 2022, enligt en färsk IDC-rapport. Det var det sjunde året i rad med tvåsiffrig tillväxt, en ökning med 14,6 procent jämfört med 2021.

Men den siffran motsvarade en långsammare årlig tillväxt jämfört med IDC-data från de två föregående åren (28,4 procent årlig tillväxt 2021 och 32,9 procent 2020 när coronapandemin härjade som värst och det skedde en snabb övergång till hybrid- och distansarbete).

Marknaden för samarbetsmjukvara 2022.
Foto: IDCMarknaden för samarbetsmjukvara 2022.

Microsoft stod för den största delen av marknaden för samarbetsapplikationer förra året (29,7 procent), enligt IDC, följt av Google (13,5 procent), Zoom (11,2 procent), Salesforce (7,6 procent) och Cisco (3,2 procent).

De ökade utgifterna under 2022 drevs delvis av att organisationer rullade ut samarbetsapplikationer till en bredare uppsättning medarbetare.

– Företagen kopplar fortfarande upp fler av sina medarbetare, oavsett om det handlar om frontlinjearbetare eller kontraktsanställda, och det ger fler användare, säger Wayne Kurtzman, analytiker på IDC. 

– Det sker också ökade investeringar i applikationer som plattformar för företagscommunities och plattformar för visuellt samarbete.

Det som har hållit tillbaka utgiftstillväxten under de senaste månaderna, säger han, har varit nedåtpressen på den genomsnittliga intäkten per användare (ARPU), eftersom leverantörerna erbjuder integrerade och paketerade samarbetsalternativ som ger tillgång till en rad funktioner till ett lägre pris jämfört med appar som köps individuellt. Detta har särskilt påverkat videokonferensapplikationer i takt med att användningen av dessa verktyg mognar.

IDC förväntar sig att företagens utgifter för samarbetsapplikationer kommer att mer än fördubblas under de kommande fem åren till totalt 71,6 miljarder dollar år 2027, enligt en annan färsk rapport.

Den förväntade tillväxten kommer sannolikt att stärkas av införandet av generativa AI-funktioner i mjukvaruprodukter för samarbete. Google, Microsoft, Slack och Zoom är bara några av de leverantörer som nu utvecklar AI-funktioner för sina programvaror. Dessa generativ AI-verktyg inbegriper automatiserade mötessammanfattningar och generering av utkast till mejl, vilket leverantörerna har lovat ska spara tid för medarbetarna när det gäller vissa uppgifter.

Microsoft och Google har båda sagt att deras generativ AI-funktioner kommer att kosta 30 dollar per användare och månad för stora företagskunder, men det är troligt att de som använder lägre prisplaner inte kommer att betala lika mycket.

– I framtiden kommer det att finnas funktioner – till exempel AI – som kommer att höja priset. Du kommer att se ARPU öka senare under femårsperioden, på grund av några av dessa tillägg. Du kan se det lite mer nästa år, 2024, då en del av de senaste ARPU-minskningarna börjar vända, säger Wayne Kurzman.