En grupp forskare har tagit fram ett nytt AI-verktyg, RETFound, som kan användas för att diagnosera och förutspå risken för flera olika ögonsjukdomar såväl som hjärtsvikt och Parkinson genom att analysera en bild av en persons näthinna, rapporterar Nature.

Liknande verktyg finns sedan tidigare men skillnaden med RETFound är att modellen tränats upp genom self-supervised learning (SSL). Istället för att forskarna manuellt satt etiketter på varje bild har AI-modellen lärt sig förutspå hur bilder på en näthinna bör se ut genom att först ha studerat 1,6 miljoner bilder på olika näthinnor. Den har också studerat bilder på näthinnor hos personer som har olika sjukdomar.

RETFound ska exempelvis kunna förutspå diabetesretinopati, vilket är förändringar i ögat som orsakas av diabetes, med cirka 82 till 94 procents säkerhet, beroende på vilken datasamling som används. Resultaten var däremot lägre vad gäller att identifiera hjärtsvikt, stroke och Parkinsons men samtidigt klart högre än andra AI-modeller.

Forskarna kommer nu titta på vilka fler medicinska användningsområden som kan finnas för RETFounds teknik och har gjort AI-modellen allmänt tillgänglig.

Läs också: Amerikanska senaten i möte med techtoppar om farorna med AI