De amerikanska myndigheterna NSA, FBI och CISA har publicerat en gemensam rapport som varnar för att syntetisk media, som deepfakes, utgör ett växande hot.

Enligt rapporten finns det i dagsläget få tecken som pekar på att statligt sponsrade hackare använder sig av syntetisk media. Däremot har användningen av tekniken blivit allt mer tillgänglig för mindre kapabla cyberaktörer, vilket pekar på att dess användningsfrekvens och sofistikering kommer att öka i framtiden.

Syntetisk media, som deepfakes, är AI-genererad media som är högst verklighetstrogen. Rapporten pekar på att syntetisk media kan användas för att förstöra en organisations varumärke, imitera ledare och finanschefer och lura till sig tillgång till nätverk, kommunikationer och känslig information. Tekniken gör det signifikant svårare att upptäcka olika former av nätfiske.

I rapporten står det att organisationer bör överväga att försöka skydda sig genom att använda tekniker som realtidsverifiering, passiva identifieringstekniker och även skydda potentiella offer. Andra metoder är att se över är hur information delas inom en organisation och öva hur en deepfake-attack ska hanteras.

Läs också: Ransomwaregäng påstår sig ha hackat Rädda Barnen – som bekräftar intrång