Två veckor efter att Microsoft meddelade att man skulle börja separera Teams från Microsoft och Office 365 i ett försök att undvika en EU-antitrustutredning, har förslaget enligt uppgift inte gjort tillräckligt för att tillfredsställa tillsynsmyndigheterna.

EU planerar enligt uppgift att gå vidare med ett formellt klagomål mot hur Microsoft säljer Teams, trots att företaget i augusti offentligt meddelade att man skulle börja separera samarbetsappen från Office- och Microsoft 365-paket i Europa.

Enligt den föreslagna planen skulle Microsoft separera Teams och sälja sina 365-paket till kunder inom EU till ett rabatterat årligt pris, med start den 1 oktober.

"Dessa förändringar ... är utformade för att ta itu med två problem som är centrala i kommissionens undersökning: att kunderna ska kunna välja en affärssvit utan Teams till ett lägre pris än de med Teams inkluderat; och att vi bör göra mer för att underlätta interoperabilitet mellan konkurrerande kommunikations- och samarbetslösningar och Microsoft 365 och Office 365-sviter", sa Microsoft i ett blogginlägg som tillkännagav förändringarna.

Dessa förändringar har dock inte varit tillräckliga för att tillfredsställa tillsynsmyndigheterna och EU-kommissionen - EU:s verkställande och reglerande gren - förbereder nu ett meddelande om invändningar som ska skickas till företaget, enligt uppgifter till Bloomberg.

EU-kommissionen säger sig inte ha några kommentarer i frågan, medan Microsoft lyfter fram det förslag som företaget lade fram den 31 augusti när man tillkännagav separationen av Teams.

Det ursprungliga klagomålet lämnades in av Slack i juli 2020 som hävdade att Microsoft ägnade sig åt ”olaglig och konkurrensbegränsande praxis att missbruka sin marknadsdominans för att släcka ut konkurrensen i strid med Europeiska unionens konkurrenslagstiftning” och genom att knyta sin Teams-produkt till Office-paketet, ”tvångsinstallera den för miljoner, blockera dess borttagning och dölja den verkliga kostnaden för företagskunder.”