Nasdaq har utan tvekan en stark tro på generativ AI.

Brad Peterson, företagets cio och cto, har implementerat AI i mer än ett decennium och är övertygad om den utlovade innovation som generativ AI ger.

– Vi har åtagit oss att förbättra likviditeten, transparensen och integriteten i världens ekonomi och AI kommer att fortsätta att stödja vår förmåga att leverera på detta uppdrag, säger Peterson i en intervju.

– AI används redan i vår verksamhet – för att förhindra marknadsstörningar, skapa nya typer av information för investerare och stoppa ekonomiska brottslingar. Generativ AI representerar nästa generation av denna teknik, och vi arbetar för närvarande med flera sätt att effektivt utnyttja den – både i våra produkter och i vår verksamhet.

Brad Peterson, cio och cto på Nasdaq.
Foto: NasdaqBrad Peterson, cio och cto på Nasdaq.

Nasdaq använder för närvarande generativ AI för en rad olika tillämpningar, bland annat för att stödja digitala utredares arbete med att identifiera risker för ekonomisk brottslighet och ge bolagsstyrelser möjlighet att läsa presentationer och rapporter mer effektivt.

Dessutom säger Peterson att stora språkmodeller gör det möjligt för Nasdaq att ”skapa nya typer av analysrapporter för investerare och företagskunder som utnyttjar företagets egna datauppsättningar och driver snabbare och mer effektfullt innehållsskapande i Nasdaqs marknads- och kommunikationsteam.”

IDC-analytikern Thomas Shuster tror att sådana ansträngningar för att diversifiera Nasdaqs portfölj kommer att ge värdefulla resultat.

– Leverantörer av marknadsinfrastruktur, såsom Nasdaq, har i allt högre grad tillhandahållit tekniska lösningar för att diversifiera sina intäktsströmmar och behålla eller öka sin andel av kundernas plånböcker, säger Shuster och tillägger att börser som Nasdaq är väl positionerade för att utveckla och dra nytta av digitala ekosystem.

– Nasdaq har hakat på trenden att utnyttja kraften i gen AI i hela sin produktportfölj, däribland Verafin, där de utforskar förmågan hos gen AI att övervaka ekonomiska brott och generera fallbeskrivningar, säger Shuster.


Börsen expanderar till saas och AI

För många framkallar ordet Nasdaq bilder av öppningsklockor, ett börsgolv och skulpturen Bull of Wall Street, traditionella symboler för den amerikanska kapitalismen. Nasdaq, som 1971 började som ett digitalt system för att distribuera marknadsdata, äger och driver i dag 27 börser och säljer sin programvara till mer än 100 börser över hela världen.

Men Nasdaq är mycket mer än en finansiell börs, säger Peterson, det är ett globalt teknikföretag som expanderar inom övervakning och säkerhet, fortsätter att bygga upp sin saas-verksamhet och tillämpar AI på många finansiella applikationer, säger han.

Företaget, som rapporterade nettointäkter på 3,6 miljarder dollar 2022, får ungefär 30 procent av sin omsättning från marknader, handel och börsverksamhet – och ungefär 40 procent från programvaruförsäljning och licensiering. Det beror enligt Peterson på att Nasdaqs teknikplattform är den bästa börsprogramvaran som finns.

– När börserna moderniserades tittade de på kostnadsfördelarna och insåg att det var bättre att köpa Nasdaqs teknik. Nasdaqs teknik används inte bara på de börser vi äger och driver, den ligger också till grund för viktig teknik för över 130 kunder i över 50 länder – från Indonesien till Hong Kong och Argentina. Dessa företag använder Nasdaqs teknik för kritiska applikationer, däribland traditionella marknader, börser och clearingverksamhet, och nya applikationer, som till exempel kryptovalutamarknader.

Företaget, som traditionellt har sålt sin programvara med hjälp av en licensmodell med support, övergår nu till en ren saas-modell, ”vilket är rätt sak att göra eftersom vi har varit i techbranschen nu i mer än 20 år och finslipat detta”, säger Peterson.

– Vi har blivit finansbranschens Salesforce eller Workday, säger han.

Nasdaq, som börsnoterades 2005, har 7 000 anställda, varav cirka 3 000 är knutna till den stora it-organisationen som utvecklar ett växande utbud av teknikprodukter, bland annat handelssystemet, säkerhets- och övervakningsprogramvara och i allt högre grad saas.

Företagets omställning till ny teknikutveckling och saas inleddes 2021 och är starkt inriktad på molnet, maskininlärning och AI samt blockkedjor för spårning av digitala tillgångar.

Nasdaq var det första företaget som lagrade data i molnet enligt gällande regler, så företagets molnrötter går långt tillbaka, säger Peterson, vars it-avdelning använder Amazon Web Services som sin primära molnleverantör och förlitar sig på Amazon Redshift Spectrum för dataanalys och lagerhållning. Peterson har också arbetat nära grundarna av Databricks och har legat i framkant när det gäller AI, naturlig språkbehandling och Apache Spark, en analysmotor med öppen källkod som Nasdaq har använt för att utveckla riskhanteringsapplikationer.

– När du måste beräkna risker fungerar det väldigt bra att sprida det horisontellt i molnet, säger Peterson.

Nasdaq har omstrukturerats till tre divisioner: Market Platforms, Capital Access Platforms och Anti-Financial Crimes. Man har också gjort betydande förvärv, framför allt av Newfoundland-baserade Verafin, vars AI-baserade lösning för hantering av ekonomisk brottslighet stödjer 2 400 bankkunder globalt. I juni förvärvade Nasdaq även Adenza, en innovatör inom riskhantering som gör det möjligt för finansiella kunder att rapportera till tillsynsmyndigheter.


Dubbel roll till nytta för innovation

Petersons dubbla roll som både cio och cto har visat sig vara avgörande för att skapa starka synergier mellan Nasdaqs marknadsverksamhet och dess framväxande övervaknings-, säkerhets-, saas- och AI-tjänster.

– Med en integrerad cio/cto-roll kan våra teknikteam implementera en integrerad strategi både i våra produkter och i vår affärsverksamhet. Det möjliggör en sömlös implementering av vår teknikstrategi och jag tror att det är en viktig anledning till att vi är ledande i vår bransch.

Det har också hjälpt Nasdaq att ”ligga steget före” viktiga tekniktrender och vara mer strategiska i utvecklingen av sin identitet som både ansvarig för börsen och ett fristående teknikföretag, säger han.

– Jag insåg snabbt potentialen i saas-baserade lösningar eftersom jag som kund till dessa lösningar tyckte att de var oerhört kraftfulla, säger Peterson, som har en annan it-chef anställd i en cio-roll med ansvar för företagssystem och en separat ciso för att övervaka säkerheten.

– Jag visste att om Nasdaq anammade den här trenden och levererade bättre saas-baserade lösningar till våra kunder så skulle vi nå enorma framgångar.

I slutet av 2022 översteg de årliga saas-intäkterna 700 miljoner dollar, vilket motsvarade mer än en tredjedel av Nasdaqs återkommande intäkter.

När det gäller synergier kommer Nasdaqs utökade affärsmodell inom säkerhet, övervakning och riskhantering att stärka företagets börs- och handelsverksamhet och samtidigt möjliggöra ytterligare expansion inom saas, säger Peterson.

Sidhartha Dash, analytiker på Chartis Research, håller med om att företagets expansion är kompatibel med dess kärnuppdrag.

– Många av mjukvaruverktygen och applikationerna i portföljen är nära knutna till och direkt kopplade till transaktions- och clearingsystemen, till exempel mjukvara för andra börser, handelsövervakning och riskhantering i realtid – andra delar som hanterar den bredare värdekedjan för handelstjänster och regelefterlevnad, säger han.

Peterson är medveten om riskerna med AI men säger att Nasdaqs chefer för juridisk efterlevnad och riskhantering inom framväxande teknik leder en grupp för att övervaka immaterialrättsliga risker och andra potentiellt riskabla konsekvenser. Nasdaq rapporterar naturligtvis också till alla tillsynsmyndigheter som SEC och FINRA.

– Vår integrerade teknikstrategi har också gjort det möjligt för oss att implementera AI-lösningar snabbt och omfattande. Som ett resultat utnyttjar vi AI effektivt för att förbättra motståndskraften på våra marknader, tillhandahålla bättre information till våra kunder och som ett sätt att hjälpa banker att bekämpa brott varje dag."


Nasdaqs generativa framtid

Vid en branschkonferens nyligen lovordade Peterson den möjliga effekten av generativ AI på Nasdaqs nya affärsstrategi.

– Det finns så många möjligheter till innovation. Vi tyckte att det skulle vara en missad möjlighet om vi bara sa nej. Vi ser det över hela företaget. Inte bara i teknikgruppen, sa Peterson vid Reuters Momentum i Austin, Texas, i juli.

Peterson konstaterar att det finns ett stort intresse för co-pilot-funktionerna i generativ AI, stort intresse bland innehållsskapare som naturligt skulle dra nytta av tekniken, till exempel marknadsavdelningar, och stora fördelar för det juridiska teamet.

– Vi kommer att fortsätta att arbeta inom områden där man måste skapa innehåll, och det finns en hel uppsjö av nya möjligheter kring hur man faktiskt arbetar som företag. Det ger enorm produktivitet. Kod är innehåll.

Nasdaq går nu vidare med att använda generativ AI för dynamiska ordertyper och andra applikationer som också förbättrar handeln.

– Den kommer att räkna om vad som är det bästa tröskelvärdet för att ställa in orderns livslängd och du har ett stort antal koder så det är inte något som en människa kan göra var 30:e sekund, säger Peterson.

– AI kommer att titta på dessa faktorer, göra en beräkning och automatiskt återställa den. Om du förbättrar likviditeten får du bättre fyllnadsgrader och du kan eliminera några av de negativa saker som händer på marknaden. Det förbättrar resultaten.

Så nej, Nasdaq tänker inte pausa AI på grund av den senaste tidens oro – och kan alltid stoppa det om det skulle bli nödvändigt, hävdar Peterson. Petersons dubbla roll på Nasdaq och långa bakgrund inom teknik har gett honom precis rätt erfarenhet för det här ögonblicket när AI blir allt vanligare i näringslivet.

– Det är att ha den uppfattningen om hur vi bygger produkter och hur vi övergick så sömlöst till att se molnet som en mycket bättre leveransmekanism som en ingång till att verkligen kunna förbereda sig för att använda AI, säger Peterson.