Arbetsmarknaden är god för it-akademiker. Det visar en ny rapport från fackföbundet Akavia där personer under 36 år som tog examen under perioden september 2021 till augusti 2022 tillfrågats.

Av de nyexaminerade it-akademikerna hade 83 procent fått hel- eller deltidsarbete och det är mer än snittet på 77 procent för de akademiker Akavia organiserar som förutom it-akademiker är ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer.

– Trots ett osäkert omvärldsläge och ekonomisk oro ser vi i år hur nyexaminerade snabbt kommer i arbete. Tillsvidareanställningarna ökar och fler uppger att de går till jobb i stället för vidare studier. Vi ser också hur arbetsmarknaden i hög utsträckning efterfrågar studenternas kompetenser, säger Felix Ulfenstedt, sakkunnig arbetsmarknadspolitik på Akavia, i en kommentar till undersökningen.

Många tillsvidareanställda

57 procent av it-akademikerna hade fått sitt första arbete som hade relevans för utbildningen redan under sin studietid, jämfört med 46 procent i hela gruppen.

89 procent av it-akademikerna har också fått en tillsvidareanställning, vilket är den högsta siffran av alla utbildningsgrupper inom Akavia.

Linkedin är en viktig väg in i arbetslivet – en fjärdedel uppger att de upptäckte sitt nuvarande arbete där. Lika många har fått sitt arbete genom bekanta eller sitt nätverk.

Majoriteten av It-akademikerna, 80 procent, anser att utbildningen varit anpassad till de krav som ställs i arbetslivet. Däremot anser 59 procent att de inte fått tillräckliga möjligheter till praktik under studietiden.

Efterlyser mer praktik

Generellt för Akavias medlemmar lönar det sig att få praktik inom ramen för utbildningen som ett sätt att knyta kontakter och få erfarenhet men för it-akademiker är det ovanligt med praktik visar undersökningen.

Bara två av tio it-akademiker har haft praktik men av dem uppger 55 procent att den var viktig för att de skulle få sitt nuvarande arbete. Och 59 procent tycker inte att de fick tillräckliga möhjligheter till praktik.

Vi kan samtidigt konstatera att de flesta it-akademiker upplevde att de under sin studietid inte fick tillräckliga möjligheter till praktik, 59 procent.

Löneanspråk viktigt

Högst på deras önskelista när de söker jobb är lön och förmåner, det anser sex av tio. Fem av tio anger i stället stimulerande arbetsuppgifter.

Men för att komma in på en bra lön krävs att man har ett löneanspråk när man anställs – något som färre än hälften, 45 procent, av it-akademikerna har.

Enligt Akavia syns en skillnad på nästan 2 000 kronor mellan de som angav ett löneanspråk och de som inte angav ett löneanspråk. De som kom med ett löneanspråk fick 35 263 kronor i medelingångslön medan de som inte angav ett löneanspråk fick 33 420 kronor. En skillnad som sedan håller i sig i löneutvecklingen.