Forskare vid Microsoft och Cornell University i USA har publicerat en ny studie i Proceedings of the National Academy of Sciences som visar på att ökningen av distans- och hybridarbetet som inträffade i samband med covid 19-pandemin skulle kunna ha signifikant miljöpåverkan.

Studien visar att en distansarbetare kan ha hela 54 procent färre utsläpp av växthusgaser jämfört med en kontorsarbetare. Enligt forskarna är den ökade användningen av it-utrustning i samband med distansarbete försumbar jämfört med den energianvändning som kontor och resor utanför kollektivtrafiken annars står för.

Hybridarbetare med två till fyra kontorsdagar kunde istället minska sina utsläpp med 11 till 29 procent. I det fall att majoriteten av arbetsdagarna skedde på kontoret kunde skillnaden däremot vara så liten som 2 procent. Studien uppmärksammar samtidigt att distansarbetare inte automatiskt innebär färre utsläpp på grund av faktorer så som livsstil. Exempelvis kanske en distansarbetare gör fler privatresor och gör dem utanför kollektivtrafiken.

Läs också: Den här AI-genererade kartan visar världens projekt för förnybar energi