Försäljningen av headsets för förstärkt och virtuell verklighet (AR och VR) fortsätter att minska kraftigt på grund av den svaga konjunkturen och ålderstigna produkter, enligt IDC. Men kommande enhetslanseringar från leverantörer som Meta och Apple kan hjälpa till att skapa en återhämtning senare i år och fram till 2024, förutspår analysföretaget.

De globala leveranserna av AR/VR-enheter föll med 46 procent på årsbasis under andra kvartalet 2023, enligt IDC:s senaste Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker, och de kommersiella leveranserna föll i linje med den totala marknaden (44,4 procent). Detta är den fjärde kvartalsvisa nedgången i rad och följer på ytterligare en kraftig nedgång under det första kvartalet (54,4 procent på årsbasis, enligt IDC:s siffror från juni).

IDC
Foto: IDC

Trots detta förväntar sig IDC en mycket starkare utveckling under de två sista kvartalen 2023, med en helårsprognos på 8,5 miljoner sålda enheter, vilket motsvarar en liten minskning på 3,2 procent för helåret jämfört med 2022. Nedgången i år – på grund av ett svagt 2022 – innebär att försäljningen kommer att ha återgått till de nivåer som sågs 2017; försäljningen toppade 2021 på grund av lanseringen av Metas Quest 2.

Meta fortsätter att dominera marknaden med en marknadsandel på 50,2 procent under Q2 2023, medan Sony (27,1 procent) och Bytedance (9,6 procent), som äger varumärket Pico, båda ökade sina marknadsandelar på årsbasis.

IDC tillskriver den låga efterfrågan på headset under kvartalet de allmänna ekonomiska förhållandena och en prishöjning för Meta's Quest 2 förra året som drogs tillbaka i juni.

En annan faktor är åldrande produktportföljer hos flera leverantörer. Detta kommer dock att förändras under de kommande månaderna, då Meta förbereder lanseringen av sin Quest 3-enhet. och Apple kommer att göra sitt efterlängtade inträde på marknaden med sin Vision Pro-enhet i början av nästa år, men försäljningen kommer sannolikt att vara begränsad delvis på grund av leveransbegränsningar; nuvarande uppskattningar är att 400 000 Vision Pro-headset kommer att produceras under 2024.

Trots dessa begränsningar kommer Apples headsetlansering att ”ge välbehövlig uppmärksamhet till en liten marknad”, säger Ramon T Llamas, forskningschef för mobila enheter och AR/VR på IDC, i ett blogginlägg.

Utsikterna för 2024 är betydligt ljusare. De totala leveranserna av AR/VR-enheter förväntas öka betydligt nästa år, enligt IDC, och växa med 46,8 procent från år till år. Den kommersiella försäljningen (som inkluderar företag, regeringar och utbildningsinstitutioner, men inte militär) förväntas växa i en liknande takt - upp 44,1 procent.

Meta's Quest 3 kommer att spela den mest betydande rollen på den kommersiella marknaden, enligt IDC.

– Återgången till tillväxt på den kommersiella marknaden kommer att drivas av Quest 3 och, i mycket mindre utsträckning, Vision Pro, säger Jitesh Ubrani, forskningschef för mobilitet och konsumentapparater på IDC, till Computerworld.

– Vision Pros höga prislapp och introduktion på marknaden kommer i slutändan att leda till låg försäljningsvolym, så vi förväntar oss att dess andel av den kommersiella marknaden kommer att vara mindre än 10 procent år 2024."

Om vi tittar längre fram är IDC optimistiska om en bredare användning av AR/VR-enheter, med totala globala leveranser som förväntas nå 30,3 miljoner år 2027.