Fallolyckor är ett stort problem särskilt för äldre och runt fem procent av dem sker i slutenvården. Men nu har Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus framgångsrikt använt AI och sensorer för att förhindra fall.

2022 startade ett innovationsprojekt där man nu testat tekniken i åtta veckor på en strokeavdelningen på Södra Älvsborgs sjukhus och på en vårdavdelning på en medicinavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Med hjälp av en 3D-radarsensor med AI-mjukvara kan man läsa av patientens rörelser med i ett upp till 30 kvadratmeter stort rum.

De data kring kroppsrörelser som sensorerna detekterar bearbetas av AI som upptäcker kritiska händelser – det kan handla om att en patient vänder sig i sängen eller sätter sig upp – och skickar då en varningssignal till en mobilapp i realtid.

Samtidigt fick medarbetarna utbildning och fick testa inte bara funktioner i systemet utan också ett nytt arbetssätt kring fallprevention.

Resultatet blev att andelen fallolyckor under perioden minskade med runt 67 procent. Och det sparar både lidande och resurser.

– I de fall där patienten har hög fallrisk behövs hjälpmedel och personal i form av extravak dygnet runt, till en kostnad närmare 5 000 kronor per dygn, plus övertidsersättning och ob-tillägg. Den här utrustningen kan utvecklas och användas i andra sammanhang när det handlar om patientsäkerhet, vilket förstås gynnar både patienten och vården, säger Terese Dalåsen, projektägare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och områdeschef för intern service på förvaltningen Fastighet, stöd och service på Östra sjukhuset i en kommentar.