Så sent som 2017 förlängdes supporttiden för så kallade LTS-versioner (long term support) av Linux från två till sex år, detta i syfte att öka intresset hos företagsanvändare.

Nu står det emellertid klart att supporttiden återställs till två år för framtida versioner av Linux-kärnan. Ändringen berör alltså inte redan existerande LTS-versioner.

Enligt Ars Technica genomförs ändringen eftersom det är alldeles för få användare som vill använda samma version under sex års tid, något som gör att det kostar mer än det smakar att lägga resurser på uppdateringar till operativsystemen i fråga.

Läs mer: Nytt samarbete utmanar Red Hat Linux för företag