Att försäkra mot cyberbrott är inte lätt och under senare år har premierna ökat. Och det visar sig också när försäkringsbranschen listar de områden de oroar sig mest över framåt och där just cyberbrott hamnar i topp för andra året i rad. 589 personer inom försäkringsbranschen i 39 länder har deltagit.

Och Morgan Sandström som är branschansvarig försäkring på PwC Sverige tycker att det är logiskt att cyberhoten lyfts fram.

– Här i Sverige har vi på senare tid sett flera exempel på cyberbrott mot försäkringsbolag. Att bolagen oroas kan till exempel bero på ökade skadeanspråk kopplade till cyberbrott, men också på sårbarheten när det gäller försäkringsbolagens egna system, säger han i en kommentar.

Samtidigt ökar oron också för hur man ska hantera klimatförändringar som för första gången går upp i topp tre.

Även AI är för första gången ett område som finns med bland de tio som oroar mest. "En brist på reglering ochtransparens kring den 'svarta lådan' i mitten av AI-modeller kan potentiellt leda till manipulation av utdata”, skriver en respondent.

Här är de sju största oroshärdarna (förra året inom parentes):

1 Cyberbrott (1)
2 Reglering (2)
3 Klimatförändringar (4)
4 Teknologi (3)
5 Kompetens (6)
6 Makroekonomi (10)
7 AI (-)