Amazon låter meddela att företaget ska investera upp till fyra miljarder dollar (motsvarande 44 miljarder svenska kronor) i det amerikanska AI-företaget Anthropic.

Sedan tidigare har även Google investerat i Anthropic som är mest känt för Claude, en av de främsta konkurrenterna till Open AI:s chatbot Chat GPT.

Med hjälp av de nya pengarna kommer Anthropic ha råd med att utveckla ”Claude-Next”, ett nytt AI-verktyg som sägs vara tio gånger mer kraftfullt än dagens lösningar.

Amazon får å sin sida lov att använda Anthopics AI-verktyg i molntjänsten AWS, rapporterar Techcrunch.

Läs mer: Claude Pro ska utmana Chat GPT Plus