Den amerikanska regeringen filar på en ny lag som ska tvinga företag som Microsoft, Google och Amazon att rapportera kunder som köper AI-tjänster över en viss gräns.

Enligt Semafor är syftet med den nya lagen att hindra främmande makter från att bygga kraftfulla språkmodeller med hjälp av molntjänster som Azure, Google Cloud och Amazon Web Services (AWS).

Lagförslaget välkomnas av organisationer som Open AI och Rand Corporation, men enligt kritiker riskerar det att utvecklas till ytterligare ett övervakningsprogram.

Sedan tidigare finns liknande lagar för till exempel banker som måste rapportera alla transaktioner som överstiger 10 000 dollar, så mycket talar för att lagförslaget godkänns inom en snar framtid.