En ny studie från Harvard Business School som gjorts i samarbete med konsultföretaget Boston Consulting Group har tittat närmare på hur generativa AI-modeller, som GPT-4, kan öka arbetsproduktiviteten när det kommer till kunskapskrävande uppgifter.

Studien inkluderade 758 konsulter som delades upp i tre grupper. En utan tillgång till AI, en med tillgång till GPT-4 och en med tillgång till GPT-4 och en översikt med olika instruktioner.

Resultatet av studien visar att AI har en tydlig påverkan när det kommer till produktiviteten. Konsulter som använde AI ska slutfört 12,2 procent fler uppgifter och gjort dem 25,1 procent snabbare samt producerat 40 procent bättre resultat jämfört med de som inte använde AI.

Framförallt ska konsulter som tidigare hade lägst produktivitet tjänat mest på att använda generativ AI. I snitt ska deras produktivitet ökat med hela 43 procent.

Studien visar samtidigt att vissa uppgifter var mer lämpliga att använda ihop med AI än andra. En uppgift som var svårare för AI att hantera innebar istället 19 procent lägre chans för att producera ett felfritt resultat jämfört med en konsult som inte använde AI.

I studien identifierades också två olika tillvägagångssätt som konsulterna hade för att använda AI. "Centaurer", som använde AI för specifika uppgifter och "cyborgs" som integrerade AI med hela sitt arbetsflöde. 

Läs också: Nu kan du snacka med Chat GPT – får stöd för talsyntes och bildanalys