I slutet av året ska användare av ett par SAP-applikationer ha möjlighet att be Joule, en copilot för generativ AI, att hjälpa till med deras arbete – och företaget planerar att rulla ut funktionen i alla sina applikationer en efter en under de kommande åren.

Genom att klicka på en särskild knapp i kompatibla SAP-applikationer öppnas Joules gränssnitt, som sedan accepterar inmatning på en mängd olika sätt. Användarna kan skriva sin förfrågan i naturligt språk, klicka på knappar för föreslagna åtgärder eller ange datum från en kalender. Joule svarar därefter med text, grafik och tabeller från SAP eller externa datakällor, eller med länkar till andra applikationer och arbetsflöden.

Tillgång till Joules gränssnitt kommer att ingå i befintliga licensavtal för SAP-programvara, men de generativa AI-användningsfall som Joule använder kommer att prissättas baserat på deras affärsvärde, säger Julia White, SAP:s Chief Marketing and Solutions Officer.

Samtidigt som SAP öppnar sin AI-assistent mot internet är man noga med att skydda kundernas data. Inga kunddata kommer att användas för att träna externa grundläggande AI-modeller, säger Bharat Sandhu, företagets SVP för AI och applikationsutvecklingsplattform. Företaget kommer att driva sina egna stora språkmodeller (LLM) i sina egna datacenter där det är möjligt, och alla data som skickas ut till externa LLM för bearbetning kommer att maskeras eller anonymiseras, säger han.

Andra stora leverantörer av företagsprogramvara har gjort liknande tillkännagivanden om generativ AI den här månaden, med varierande grad av precision och hastighet i sina tidslinjer.

Salesforce gick först och sa att de kommer att lägga till en AI-assistent, Einstein Copilot, till höger om alla sina appar. Man kommer att genomföra pilotförsök med ett begränsat antal kunder före årsskiftet, men har inte sagt när assistenten kommer att bli allmänt tillgänglig.

Oracle var näst på tur och sa att de förväntade sig att lägga till generativa AI-drivna funktioner i många av sina molnapplikationer. Vissa av dessa funktioner testas redan av ett fåtal kunder, men användare av Fusion Cloud ERP, HCM och Customer Experience-verktyg kan få vänta sex månader innan Oracles generativa AI-funktioner blir allmänt tillgängliga, medan väntan för användare av Clinical Digital Assistant kan vara upp till ett år.

Service Now, som var sist ut med sitt tillkännagivande, kommer sannolikt att vara först med att leverera. Man säger att man kommer att göra sin generativa AI-chattbot Now Assist allmänt tillgänglig från och med den 29 september med Vancouver-versionen av sin arbetsflödesplattform. Men där SAP och Salesforce planerar att göra sina AI-verktyg tillgängliga för alla användare, kommer endast Service Now-kunder som köper särskilda tilläggspaket för Now Assist att få tillgång till generativ AI-funktionalitet, vilket begränsar antalet användare som företaget måste betjäna vid lanseringen.

White avfärdar hotet från konkurrenterna och säger:

– Vi är medvetna om att det finns många påståenden och mycket hajp i det bredare ekosystemet. Vi är fokuserade på att leverera kundvärde.


Långsamt men säkert

SAP:s långsamma men stabila strategi är typisk för företaget, och kanske förståelig med tanke på mångfalden i företagets produktportfölj och komplexiteten i dess kodbas.

Joule är bara ett av tre huvudlager i SAP:s AI-strategi, säger Sandhu. Grundlagret, som är inbäddat i företagets Business Technology Platform, hanterar orkestrering, abstraktion av tredjepartsmodeller och liknande, medan det andra lagret består av AI-funktioner som är inbäddade i applikationer.

SAP använder redan generativ AI för att hjälpa användare att skapa arbetsbeskrivningar eller intervjufrågor, bearbeta följesedlar eller förutse vilka kunder som kommer att ställa in sina betalningar.

Det nya generativ AI-gränssnittet kommer så småningom att ligga ovanpå alla SAP:s applikationer som ett gemensamt lager som kan använda deras befintliga funktioner, säger Sandhu. Men det kommer inte att vara tillgängligt överallt på en gång.

– En av de unika aspekterna med SAP är att företaget har en omfattande portfölj av applikationer, säger Sandhu.

– Vi rullar ut det bit för bit. Nästa år kommer det att vara helt integrerat i de flesta av våra applikationer. Det tar bara tid att integrera med alla dessa olika applikationer.

För närvarande har företaget endast åtagit sig att göra Joule allmänt tillgängligt före årets slut på SAP Start, startsidan för sina molnapplikationer, och i Successfactors.

SAP planerar att rulla ut Joule till den publika molnversionen av S/4Hana-applikationspaketet i början av nästa år.

Kunder som använder lokala versioner av SAP:s applikationer, även av S/4Hana, kommer att få vänta på tillgång till de generativa AI-funktionerna - kanske för alltid. I juli berättade SAP:s vd Christian Klein för analytiker att SAP:s senaste innovationer endast kommer att levereras i det publika molnet eller i privata moln via all-in-one-erbjudandet Rise with SAP.

White upprepade detta i samband med lanseringen av Joule:

– Vi kommer att leverera våra AI-funktioner som Joule som en del av vårt molnvärde. Generativ AI fungerar egentligen bara som en del av en molnmodell, säger hon.


Energibalans

SAP:s val av namn för sin AI-assistent – joule är SI-enheten för energi – sätter strålkastarljuset på en av nackdelarna med den ökande användningen av generativ AI: den energi som den förbrukar. SAP har i flera år köpt grön energi till de datacenter som driver den egna verksamheten och har åtagit sig att uppnå noll nettoutsläpp av koldioxid i hela sin värdekedja senast 2030. Att flytta sina kunder till molnet, där de kan köra applikationer mer effektivt, är ett sätt att uppnå detta, har man sagt.