Google skriver på sin blogg att företaget kommer installera en ny undervattenskabel, Nuvem, för att koppla samman Portugal, Bermuda och South Carolina, USA.

Nuvem är det portugisiska ordet för "moln" och undervattenskabeln kommer användas för att stärka nätverkselasticiteten över Atlanten och hjälpa till att möta den växande efterfrågan på digitala tjänster.

Google skriver att den nya undervattenskabeln kommer innebära mer diversifierade internationella digitala vägar och stödja utvecklingen av infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik för involverade kontinenter och länder.

Under åren har Google investerat i över ett dussin undervattenskablar, varav den första var färdig att användas 2010. Undervattenskabeln Nuvem förväntas vara redo att tas i bruk under 2026.

Läs också: Ny internetkabel i Svarta havet ska minska beroendet av Ryssland