Europeiska operatörer ligger på EU om att tvinga de stora techbolagen att betala en del av utbyggnaden av 5g- och fibernät, med motiveringen att bolagens tjänster står för en stor del av trafikökningen i näten. En modell operatörerna döpt till ”fair share”. 

Förhoppningen har varit att Thierry Breton, EU-kommissionär för den inre marknaden, skulle få det hela på plats före EU-valet nästa sommar. Så ser det inte ut att bli. Enligt uppgifter till Reuters kommer sannolikt en strategi läggas fram nästa år, vilket betyder att ett eventuellt beslut kommer att tas först av nästa EU-kommission som tillträder i november nästa år.

Därmed är det troligt att ett eventuellt lagförslag kan läggas fram först 2025. Enligt Reuters uppgifter är det dock inte helt klart att det blir så här, ett förslag kan fortfarande dyka upp när kommissionen presenterar sin nästa långtidsplan, den 18 oktober.