Företag vill använda AI för att öka produktivitet och innovation, och en tredjedel av organisationerna med intresse för tekniken har anställt eller letar efter en AI-chef, enligt en ny undersökning från Foundry, som ger ut Computer Sweden.

I undersökningen AI Priorities Study 2023 har Foundry frågat it-beslutsfattare som antingen har implementerat AI och generativ AI-teknik i sina organisationer, har planer på att göra det eller aktivt undersöker tekniken.

Högst upp på listan över AI-prioriteringar just nu står generativ AI, där 56 procent av de tillfrågade vill lära sig mer om detta.

Stora förväntningar på generativ AI

It-cheferna vill använda generativ AI i en rad olika projekt, och majoriteten är intresserade av att tillämpa tekniken via chattbottar och virtuella assistenter (56 procent). Innehållsskapande är ett annat viktigt användningsområde för generativ AI, som nämns av 55 procent av de svarande, med branschspecifika applikationer (48 procent), dataförstärkning (46 procent) och personliga rekommendationer (39 procent) på topp fem-listan.

Drygt en fjärdedel av it-organisationerna (26 procent) använder redan generativ AI för att skapa innehåll som phishing-simuleringar eller för att skriva policyer, och ytterligare 42 procent planerar att göra det inom ett år.

När det gäller mjukvaruutveckling, där generativ AI förväntas ha en påverkan via bland annat prompt engineering, använder 21 procent det i samband med kodutveckling och 41 procent förväntar sig att göra det inom ett år.

Helpdesken är ett annat område som är moget för användning av generativ AI, där 17 procent för närvarande utnyttjar generativ AI för it-support och ytterligare 45 procent planerar att göra det inom ett år eller mindre.

Generativ AI kommer att spela en stor roll för medarbetarnas produktivitet, enligt 58 procent av de tillfrågade – till den grad att de startar så kallade proof of concept för att testa det själva.

Det råder dock delade meningar om huruvida dessa individuella produktivitetsökningar kommer att replikeras på företagsnivå, eller om organisationer kommer att ta chansen att göra samma arbete med färre personer.

För 55 procent av de tillfrågade kommer generativ AI att göra det möjligt för medarbetarna att fokusera på uppgifter med högt mervärde, men 54 procent säger samtidigt att AI-funktionerna kommer att göra det möjligt att minska personalstyrkan.

Organisationerna förbereder sig för generativ AI på ett antal olika sätt. 57 procent av de tillfrågade säger att de redan ser användningsområden, 45 procent startar pilotprogram, 41 procent utbildar eller kompetensutvecklar medarbetare och 40 procent fastställer policyer och riktlinjer.

Cirka 30 procent av it-beslutsfattarna sätter redan generativa AI-verktyg i händerna på användarna, och 23 procent säger att de testar appar från leverantörer.

Programvaruleverantörerna har haft fullt upp med att införa generativ AI i sina produkter. De kommer att bli lättade över att höra att 55 procent av de tillfrågade håller med om att sådana produkter skapar bättre affärsresultat, men besvikna över att bara 44 procent säger att de är beredda att betala mer för dem.

Foundry / AI Priorities Survey 2023
Foto: Foundry / AI Priorities Survey 2023

It-beslutsfattare ser redan generativ AI-funktionalitet i några av de företagsappar de använder. De vanligaste användningsområdena – och även de områden där it-köparna tror att de kommer att få störst nytta – är produktivitets- och samarbetsverktyg som M365 Copilot som Microsoft lanserar i november, samt programvara för marknadsföring och försäljning som Salesforces Einstein Copilot.

Där de inte ser det, och inte tror att det kommer att vara till lika stor nytta, är i deras affärssystem, en slutsats som säkert kommer att göra SAP besvikna, som presenterade sin AI-assistent Joule i september.

Oro för säkerhet och integritet

De tillfrågade har vissa etiska betänkligheter kring användningen av generativ AI, där säkerhet och integritet är de viktigaste (båda nämns av 36 procent), följt av äkthet och förtroende (34 procent), immateriella rättigheter (31 procent), efterlevnad av regelverk (29 procent), partiskhet (27 procent) och transparens (27 procent).

Data är också ett problem, och endast 34 procent av de tillfrågade är övertygade om att deras organisation har rätt data och teknik på plats för att möjliggöra effektiv AI.

De mest utmanande kraven är kvalitet och kvantitet, integritet och etiska överväganden samt datavariationer.

Foundry / AI Priorities Survey 2023
Foto: Foundry / AI Priorities Survey 2023

På tekniksidan är de vanligaste faktorerna som påverkar integrationen av generativ AI med befintliga system dataintegration (45 procent), säkerhet och integritet (45 procent), användarupplevelse (34 procent), utbildning (31 procent), kompatibilitet (26 procent) och förändringshantering (25 procent) - ungefär samma problem som vid integration av alla andra nya och gamla system.

Hjälper de rika att bli rikare

Företag investerar i AI för att förbättra medarbetarnas produktivitet (48 procent av de tillfrågade), möjliggöra innovation (43 procent) och skaffa sig konkurrensfördelar (41 procent).

I nästan alla avseenden är det större organisationer (de med 1 000 eller fler anställda) som leder utvecklingen när det gäller investeringar i och användning av AI: Mindre organisationer hänger helt enkelt inte med. Så i den mån AI är en omvälvande faktor är det en som sannolikt kommer att tippa saker och ting ännu mer i riktning mot de som har makten.

Bland större organisationer har 38 procent anställt och 29 procent söker datavetare specifikt för att stödja generativ AI; i mindre organisationer är dessa siffror 17 procent och 30 procent. Obalansen fortsätter även när det gäller rekrytering till andra stödroller för generativ AI: AI-chattbottutvecklare finns nu i 20 procent av de större organisationerna, jämfört med 8 procent av de mindre; för prompt engineers är fördelningen 15 procent jämfört med 7 procent.

AI-chefer återfinns i 15 procent av de större organisationerna och bara i 6 procent av de mindre.

En trend under utveckling

Mjukvaruutvecklare i 37 procent av organisationerna får redan hjälp av generativ AI med att generera eller komplettera kod - men återigen är det de större organisationerna som visar vägen, 41 procent av dem använder generativ AI för mjukvaruutveckling, jämfört med 33 procent i mindre organisationer.

Bland dem som ännu inte använder sådana assisterade utvecklingsverktyg förväntar sig 81 procent att göra det i framtiden, men endast 34 procent planerar att göra det inom det närmaste året; resten har inte fastställt någon tidslinje.

För studien tillfrågades 965 it-beslutsfattare, varav hälften i Nordamerika, en tredjedel i Asien och Stillahavsområdet och en sjättedel i Europa, Mellanöstern eller Afrika. It-branschen var mest representerad (20 procent), följt av tillverkning (13 procent), tjänster (11 procent), finansiella tjänster (8 procent), utbildning (8 procent), hälso- och sjukvård (6 procent) samt detaljhandel, grossist- och distributionsverksamhet (6 procent).