Den fackliga tankesmedjan Futurion har undersökt vad svenska anställda tycker om arbetsgivarnas möjligheter att övervaka dem digitalt, och en klar majoritet är negativt inställda till detta. 74 procent anser att det är ett intrång i den personliga integriteten och 18 procent skulle rentav gå ner i lön för att slippa övervakas.

En tredjedel vet inte om deras arbetsgivare mäter deras produktivitet genom särskilda program och en majoritet skulle känna stress eller oro om så var fallet.

Hur vanligt det är med olika former av digital övervakning i svenska företag är dock okänt, konstaterar tankesmedjan.

– Övervakningen i arbetslivet ökar världen över men det saknas fortfarande kunskap om hur utbrett det är i Sverige. Därför vill Futurion att regeringen genast ger Integritetsskyddsmyndigheten ett uppdrag att kartlägga läget, säger Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion, i ett pressmeddelande.