Företagens utgifter för generativa AI-tjänster, programvara och infrastruktur kommer att skjuta i höjden under de kommande fyra åren, från 16 miljarder dollar i år till 143 miljarder dollar 2027, motsvarande 1 560 miljarder kronor. Detta enligt analysföretaget IDC.

Investeringarna i generativ AI under fyraårsperioden fram till 2027 förväntas nå en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 73,3 procent, en siffra som enligt IDC är mer än dubbelt så hög som tillväxttakten för de totala AI-utgifterna och nästan 13 gånger högre än CAGR för de totala it-utgifterna under samma period.

IDC förutspår att i slutet av 2027 kommer utgifterna för generativ AI att stå för 28,1 procent av AI-utgifterna, där generativ AI-infrastruktur – som inkluderar hårdvara, infrastruktur som tjänst och systeminfrastrukturprogramvara – utgör det största investeringsområdet under den så kallade uppbyggnadsfasen av denna period.

Men trots denna inledande ökning tror IDC att utgifterna för generativ AI-tjänster gradvis kommer att gå om infrastrukturen i slutet av prognosperioden, med en femårig CAGR på 76,8 procent. Dessutom förutspår analyshuset att segmentet för generativ AI-programvara kommer att se den snabbaste tillväxten under prognosperioden 2023-2027, med plattformar och modeller som levererar en CAGR på 96,4 procent, jämfört med den CAGR på 82,7 procent som man förväntar sig att se inom applikationsutveckling och distribution och applikationsmjukvarusegmentet.

Företag experimenterar för närvarande med generativ AI, men förväntas börja aggressivt att bygga ut specifika affärstillämpningar för ett brett införande, däribland en utvidgning av AI-applikationer till edge-nätverk, säger IDC.

– Generativ AI är mer än en flyktig trend eller bara en hype. Det är en transformativ teknik med långtgående konsekvenser och affärspåverkan, säger Ritu Jyoti, group vice president för AI på IDC, i ett pressmeddelande om den nya rapporten.

– Med en etisk och ansvarsfull implementering är generativ AI redo att omforma industrier och förändra hur vi arbetar, roar oss och interagerar med världen.